Collage d'escoles bressol

Les escoles bressol municipals acullen infants dels quatre mesos als tres anys d’edat. Aquest tram d’edat correspon al primer cicle de l’etapa d’educació infantil. La seva funció és educativa i social com a complement de la tasca familiar.

Actualment la xarxa d’escoles bressol municipals consta de nou centres.

Modalitats horàries
Les famílies poden escollir l'horari que més s'adeqüi a les seves necessitats, dins la franja de 8.00h a 13.00h i de 14.45h a 17.30h, fins un màxim de 6h 30' de servei per a jornades completes.

Serveis
Els serveis s’ofereixen en funció de la demanda i sempre que aquesta sigui suficient: menjador, permanències i serveis de vacances.

Preinscripció i matriculació
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya anualment estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres educatius sufragats amb fons públics. La Direcció d'Ensenyament de l'Ajuntament de Mataró aprova  la normativa específica de preinscripció i matriculació per a les Escoles Bressol Municipals.

Espai Infants i Familia - Tallers
L'espai de trobada i de suport a famílies amb infants de 0 a 3 anys que, per raons diverses, no van a l’escola bressol consta de dos serveis:
· Espai Nadó: per a nadons, durant el primer any de vida, i llurs famílies.
· Espai Familiar: per a infants, entre un i tres anys, i llurs famílies.

Tallers: nova proposta que forma part del projecte Espais i Familia, adreçada a famílies amb infants entre 1 i 3 anys, on compartir experiències a partir del moviment, l'experimentació i la creació.

 

Espai Infants i Familia - Tallers

infants i familia

Banner_centres_formadors