La participació en l'educació

 

La participació es considera actualment com un dels elements primordials per a aconseguir una educació de qualitat. De fet, qui millor que les persones vinculades al món educatiu —famílies, alumnat, professorat i agents del territori que desenvolupen accions educatives— per aportar el seu punt de vista sobre l’educació d’avui dins la nostra ciutat.
Entenem que és important afavorir espais on puguin convergir la pluralitat d’enfocaments, opinions, formes de fer i de pensar presents dins la societat i que totes les persones implicades tinguem l’oportunitat de poder contribuir a millorar-ne el funcionament. D’aquesta manera afavorim l’enfortiment dels vincles amb l’escola, el municipi i l’entorn.

La Direcció d'Ensenyament desenvolupa diverses línies de treball per tal de fomentar aquesta participació:

1. Pla Educatiu d’Entorn:

El Pla Educatiu d'Entorn és un pla impulsat des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l’Ajuntament per potenciar totes aquelles iniciatives i facilitar l’emergència de nous projectes que donin una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat.


2. Consell Escolar Municipal:

És un organisme participatiu en el qual tota la comunitat educativa (alumnes, famílies, professorat, administracions, etc.) col·labora en les tasques d’assessorament, consulta, proposta i informació sobre els temes educatius que afecten el municipi.