Formació al llarg de tota la vida

Un grup de joves dins d'una classe

 

Dintre del pla de formació al llarg de tota la vida, comptem amb centres de formació d'adults on les persones poden desenvolupar les seves capacitats, enriqueixen els seus coneixements i milloren les seves competències personals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements com a gaudi personal.
A Mataró tenim 5 centres de formació d’adults:
 


A Mataró tenim 4 centres de formació d’adults:

- Can Noè
-
Can Marfà
-
Els Tarongers
-
Alarona
Triangle

Aquests centres imparteixen formació reglada, o sigui, formació que permet obtenir titulacions acadèmiques, preparació per a proves d’accés a la universitat i als cicles formatius de formació professional, nivells bàsics d’informàtica i idiomes.

En l’àmbit de la formació cultural i cívica, Mataró compta amb un ampli ventall de programes de formació (Humanitats, Art, Ciència, Salut, Creixement i habilitats personals, etc.) a través de cursos, seminaris, tallers, debats, presentacions, entre d'altres, que es realitzen al Centre de Formació Permanent Tres Roques. Així mateix, la ciutat posa en marxa a partir del curs 2009-2010 l’Escola Municipal de Música de Mataró, un servei públic que s’adreça a tota la població de la ciutat, sense cap limitació d’edat, amb la finalitat d’oferir propostes i espais de formació, pràctica, producció i difusió en l’àmbit de la música que contribueixin a la democratització de la pràctica i la recepció culturals. En aquest apartat també podreu trobar els cursos de formació ocupacional i continuada que s’imparteixen actualment al municipi. 

La formació ocupacional està dirigida a persones en situació d’atur i té com a finalitat afavorir la inserció laboral. La formació professional continuada està dirigida a treballadors en actiu i té com a finalitat millorar les seves qualificacions professionals.

Pots consultar estudis que pots o vols estudiar, Centres i tot el que necessites saber de la formació postobligatòria a Mataró ho pots trobar al Portal web

 

 

Estudiar a Mataró

banner_emmm(177 x 110)