Iniciació a la defensa personal

El taller d'iniciació a la defensa personal es fa al següent lloc:

Casal Municipal de la Gent Gran d'Oriol Batista 
Actualment aquest taller no s'està realitzant.