L'Habitatge  »  Habitabilitat

Habitabilitat de l'habitatge

· Cèdules d’habitabilitat: assessorament, recollida de documentació, tramitació, inspecció dels habitatges i lliurement de les resolucions. Més informació.

· Certificats d’habitabilitat per a aquells propietaris que han de cedir l’habitatge en dació com a pagament de la hipoteca. Més informació.

· Certificats d’eficiència energètica dels habitatges per als cassos de cessió per dació com a pagament de la hipoteca. Més informació.

· Inspeccions per garantir l’habitabilitat per a les peticions de reagrupament familiar i/o de renovació de permís de residència. Més informació.

· Inspeccions contra la sobreocupació i l’infrahabitatge. L’administració competent, si te constància que un habitatge o un edifici d’habitatges s’utilitza d’una manera anòmala (desocupació o sobreocupació) o que un immobles està en situació anòmala (infrahabitatge), ha d’obrir l’expedient pertinent per a fer els actes d’instrucció necessaris per a determinar les responsabilitats que se’n derivin.