Habitatge

Habitatge

 

Tota la informació que necessiti sobre l'habitatge li serà facilitada a les oficines d'Habitatge Mataró.

En aquest espai, format pel personal de la secció d'habitatge de l'Ajuntament i pel de PUMSA que treballa sobre temes d'habitatge, s'informa, assesora, tramita i gestiona tota aquella casuística relacionada amb el tema, així com la de les campanyes d'ajuts que promou la Generalitat i els temes de la seva competèntica que es tramiten a les nostres oficines mercès als corresponents convenis de col·laboració: oficina local d'habitatge i Programa de mediació per lloguer social.

HABITATGE MATARÓ

Adreça: C. de Pablo Iglesias, 63,1a planta, despatx 10 (08302 Mataró)
Tel: 93 757 85 38
Fax: 93 741 56 19 
Email: pumsa@pumsa.cat
 

Horari d'atenció al públic

Oficina local d'habitatge Ampliar mapa