L'Habitatge  »  Recerca d'habitatge

Recerca d'habitatge

· Borses de Lloguer: posem en contacte propietaris que aporten els seus habitatges per llogar amb garanties de manteniment i de cobrament, i llogaters que busquen preus justos. Més informació.

· Recerca d’habitatges desocupats per oferir-los preferiblement a preus de lloguer social a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda. Més informació.

· Registre de Sol•licitants d’habitatge protegit: Cal estar-hi inscrit si es vol optar a un habitatge amb protecció oficial o de la Borsa de lloguer. Més informació.
 

. Procés d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficials i lliures. Més informació


· Oferiment d’allotjament alternatiu provisional per a famílies davant desnonaments imminents, gestió realitzada pel Servei de Benestar Social. Més informació.

· Allotjament alternatiu per a joves estudiants al domicili de persones grans que presenten problema de soledat, programa ofert per la Fundació Viure i Conviure de l’Obra Social de Caixa Catalunya. Més informació.