Formació en el lleure


L’Oficina Jove del Maresme programa una oferta anual de cursos en l’àmbit de la formació en el lleure amb l’objectiu de posar a l’abast de les persones joves una oferta que faciliti la formació d’aquelles persones que estan fent tasques de voluntariat a esplais i agrupaments escoltes de la ciutat, o aquelles que vulguin desenvolupar activitats professionals en l’àmbit del lleure infantil o juvenil.

Al llarg de l’any, i coincidint de manera especial amb els períodes de vacances acadèmiques, es programen diferents cursos a càrrec d’escoles de formació reconegudes per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i que permeten obtenir diplomes oficials de formació en el lleure.

Curs de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil

És la formació preparatòria bàsica per a intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil. Capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

La durada del curs és de 310 hores, que inclouen 150 hores teòriques i 160 hores de pràctiques. Cal ser major d’edat en el moment de formalitzar la inscripció i tenir coneixements bàsics d’ofimàtica.

L’aprofitament del curs dóna accés al diploma de la Generalitat de Catalunya de monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil, i s’acostuma a programar de forma intensiva tres cops durant l’any: a l’estiu, a l’hivern i a la primavera.

Curs de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil

És la formació que prepara per a intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil. Capacita per a planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

El curs té una durada de 410 hores (290 de teòriques i 120 de pràctiques). Cal ser major d’edat en el moment de formalitzar la inscripció, tenir coneixements bàsics d’ofimàtica i, o bé disposar del títol de monitor/a de lleure infantil i juvenil, o bé d’un grau superior en animació socio-cultural o llicenciatura/diplomatura en una carrera universitària en l’àmbit social i acreditar 2 anys d’experiència en tasques de monitoratge.

L’aprofitament del curs dóna accés al diploma de la Generalitat de Catalunya de director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil, i es programa de manera puntual al llarg de l’any en funció de la demanda existent per part de les persones i entitats interessades.

De forma paral·lela a aquestes dues formacions reconegudes per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, des de l’Oficina Jove del Maresme-Sidral també es programen de forma regular altres formacions complementàries:

Curs de pre-monitor/a d’activitats d’esport i lleure educatives

Adreçat a adolescents i joves de 16 i 17 anys que estan interessats/des en les activitats d’educació en el lleure però que encara no tenen els 18 anys i, per tant, no poden accedir al curs oficial de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.

El curs té una durada de 40 hores i aporta coneixements, eines i recursos bàsics per poder donar suport a la planificació, organització i execució d’activitats d’educació en el lleure. Permet iniciar-se com a monitor/a ajudant o de suport i s’obté un diploma de pre-monitor/a d'esport i lleure educatiu atorgat pel centre de formació i s’acostuma a programar a l’estiu.

Curs d’iniciació a tècnic d’esport (CIATE)

La formació té una durada de 50 hores és una primera aproximació al món esportiu professional per a persones a partir de 16 anys. Té com a objectiu facilitar la informació bàsica per a la realització d’activitats esportives en l’àmbit extraescolar incidint en l’educació a l’esport i la salut dels infants i joves i ajudant a les petites entitats esportives en la seva gestió del dia a dia.

Consta d’un bloc comú de 15 hores i d’un bloc específic de 35 hores i permet obtenir una certificació d’assistència signada per l'Escola Catalana de l'Esport del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Aquesta formació s’acostuma a programar a l’estiu i a la primavera.

Si esteu interessats en l’oferta formativa de l’àmbit del lleure que durant l’any programa l’Oficina Jove del Maresme-Sidral i voleu que us mantinguem informats de les novetats dels cursos que es programin, podeu sol•licitar formar part de la llista informativa enviant un correu a maresme@oficinajove.cat.