Pla Jove x MataróEl Pla Jove x Mataró és un instrument de planificació estratègica mitjançant el qual s’estableixen les polítiques i actuacions de l’Ajuntament adreçades a les persones joves de Mataró per al període 2018-2022. El Pla és una eina de treball transversal i de ciutat, que vol superar la lògica de les polítiques sectorials i proposa respostes en clau integral perquè els joves puguin desenvolupar la seva vida d’una forma autònoma i lliure com a base de la ciutat del futur.

Els procés de treball per a l’elaboració del document ha tingut en compte l’avaluació del pla anterior (2013-2016), la diagnosi sobre la situació de les persones joves de la ciutat i la recollida de propostes sorgides d’un procés de consulta i anàlisi desenvolupades durant prop d’un any amb la participació d’entitats juvenils, de les persones joves i dels agents socials, tècnics i polítics de la ciutat.

El document del Pla Jove inclou una diagnosi que constitueix una fotografia sobre la realitat de la població juvenil de la ciutat, i de les polítiques i serveis que s’hi adrecen. A partir d’aquesta anàlisi, s’estructura una estratègia de futur per a l’horitzó 2022 que pretén donar resposta als objectius definits pel Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 itambé al marc de desenvolupament estratègic de ciutat:

1. Lluitar contra l’atur, les desigualtats educatives i les barreres d’accés a l’habitatge.

2. Dotar d’igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial.

3.  Treballar per la imatge i el reconeixement de les polítiques de joventut.

Així, el Pla proposa fer front a aquests tres reptes per mitjà d’una bateria de 178 accions estructurades en 5 grans eixos i 15 àmbits d’actuació, que engloben totes dimensions de la vida de les persones joves i que es van desplegant al llarg del període de vigència del pla:

Emancipació: Educació i formació, ocupació i habitatge.

Transformació: Igualtat i diversitat, cultura i creació i participació i associacionisme.

Benestar: Salut, oci i lleure i esports.

Territori: Cohesió social, sostenibilitat i mobilitat.

Referencialitat: Imatge i comunicació; equipaments i serveis i transversalitat i recursos.

El desenvolupament de la implementació del pla s’avalua de forma anual i se’n fa un seguiment continuat en el marc del Consell Municipal de Joventut.
 

Documents