NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

+ Còmode

Més papereres

S'incrementa el nombre de papereres als carrers i als espais públics comuns.

Major nombre de contenidors +308

El sistema comptarà amb 308 contenidors més per absorbir de forma més folgada el volum de residus generats per la ciutadania.

Els 5 contenidors units en illes d'aportació

S'uneixen els contenidors de les 5 fraccions (envasos, paper i cartró, vidre, orgànica i rebuig) en el 92% de les àrees d'aportació per facilitar-te la tasca de reciclar.

Distancia màxima de casa als contenidors

Cada ciutadà tindrà accés a una àrea d'aportació en un radi màxim aproximat de 100 metres.

Menys molèsties

La recollida de residus es presta dins d'horaris establerts i amb les mínimes molèsties per a la ciutadania.

+ Eficient

Ús responsable dels recursos hídrics

S'utilitzen els sistemes de baldeig i aiguabatre per netejar els carrers, plantejant com a prioritat utilitzar els recursos hídrics de forma assenyada.

Circuit de recollida més racional

El recorregut que fan els camions de recollida s'ha dissenyat tenint en compte la morfologia dels carrers per tal de fer un ús responsable dels recursos.

Sistema de recollida unificat

Es passa de recollir els residus amb quatre sistemes diferents a recollir-los tots un únic sistema: carrega bilateral amb braç articulat.

Vehicles amb major rendiment

S'escurça el temps invertit en buidar cada contenidor: del minut 33 segons que es trigava fins ara passem a invertir 1 minut.

Contenidors més resistents

Els nous contenidors són més resistents per fer front a la meteorologia i el vandalisme. A més a més, absorbeixen major volum de residus i permeten un buidatge més net.

+ Flexible

Serveis adaptats a les necessitats de cada zona

Es netegen els carrers de forma personalitzada en funció de les característiques d'ús i la seva morfologia.

Sistema que s'adapta a la temporada

Es manté la intensitat actual per donar resposta a les necessitats de temporada baixa, i s'intensifiquen els serveis en temporada mitja i alta.

Resposta a les possibles incidències

Es potencia la capacitat davant de desbordaments dels contenidors, residus voluminosos fora de lloc i altres incidències. S'augmenta la freqüencia en la neteja de contenidors (36 cops l'any).

Servei específic de recollida de fulles

Durant la tardor es posa en marxa un servei de reforç durant 45 dies per donar suport a l'equip de neteja viària.