Promoció de la Salut


S'encarrega de fomentar la salut dels individus i col·lectivitats, promovent l’adopció d’estils de vida saludables amb intervencions a la comunitat, a les escoles i en col·laboració amb l’atenció primària de salut.

Alimentació saludable i promoció de l'activitat física

 

La promoció d’estils de vida saludables s’ha d’iniciar en les primeres etapes de la vida. Els pares i familiars propers, els professionals sanitaris, l’escola, són qui inicialment configuren l’entorn dels infants i, com més favorable a comportaments positius sigui aquest entorn, més fàcil serà per al nen/a incorporar-los i mantenir-los posteriorment.
Així doncs, la tasca de promoció d’estils de vida saludables en l’entorn escolar s’inicia amb els més petits amb el programa Pere Flash, Telesalut!, un espectacle de titelles que fomenta la reflexió sobre els estils de vida actuals i la possible repercussió en la salut.

En la mateixa línia, els projectes POSA’T EN FORMA!, que incorpora la metodologia IVAC (Investigació, Visió, Acció, Canvi) i Destí Salut, inverteix en el teu futur, en col·laboració amb la facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, fomenten la participació activa dels infants i joves en la millora del seu estil de vida i afavoreixen la implicació de familiars i docents.

Recentment, 4 escoles de la ciutat s'han adherit al programa Salut Integral (SI!) de la Fundació SHE, liderada pel Dr. Valentí Fuster. L'objectiu és la prevenció de les malalties cardiovasculars a partir de promoure l'alimentació saludable i la pràctica d'activitat física, el coneixement del cos i del cor i la prevenció d'adiccions.

Itineraris Rutes saludables Jornades Salut
  

Sexualitat i afectivitat


L’adquisició de coneixements, actituds i valors positius vers la sexualitat, els canvis fisiològics i psicològics de l’adolescència, i els elements associats a les relacions interpersonals acaben incidint en la reducció dels embarassos no desitjats, la violència de gènere, malalties de transmissió sexual com la Sida, trastorns de conducta relacionats amb l’alimentació, entre altres.

El taller Canvis, sexualitat i afectivitat (6è educació primària) i el programa Coneix, respecta, estima (4 cursos ESO) donen eines de treball al professorat assesorat per Salut Pública. El programa No et quedis amb cap dubte! facilita l’accés dels joves als serveis sanitaris.

Pla municipal de drogodependències

El Pla municipal de drogodependències, coordinat per Salut Pública, busca la reducció de la disponibilitat de drogues, la prevalença de consum i els danys relacionats, la qualitat de l’assistència sanitària i sociosanitària i la recollida d’informació sobre aquesta problemàtica.

Les actuacions són transversals entre els serveis municipals i de cooperació entre les administracions i entitats. Es desenvolupen tant en el medi escolar (Programa de prevenció del consum de drogues dRogues Què?) com a nivell comunitari (Programes Nits de Qualitat i d’intercanvi de xeringues –PIX). Es fa el seguiment continuat dels hàbits i prevalença de consum de drogues amb l’Observatori Municipal sobre el Consum de Drogues que fa informes bianuals.

Pla d’actuació sobre el VIH / Sida

Mataró forma part de la Xarxa Sida i Mon Local i va aprovar el 2006 el Pla d’actuació sobre el VIH / Sida. Segons aquest es treballa de manera continuada en una millora de la coordinació assistencial entre les institucions involucrades, en una millora de la informació i conscienciació de la població per evitar l’estigma que encara envolta aquesta afecció, i es fa un seguiment continuat de la prevalença de la mateixa a Mataró – Observatori Municipal sobre el VIH i la Sida.

Observatori Municipal VIH-SIDA de Mataró 2016. Salut (05/12/2016)

 

Loading...

Loading...