Sistema Sanitari

Interior d'un centre d'atenció primària


L’Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat competències exclusives en matèria de Salut. La Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya té per objecte ordenar el sistema sanitari públic de Catalunya per permetre fer efectiu el dret a la protecció de la salut a la població de Catalunya i acomplir el mandat de la Llei General de Sanitat que preveu la implantació d’un servei de salut a cada comunitat autònoma.

Servei Català de la Salut (CatSalut)


És l'ens públic responsable de garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública per a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Es tracta d'un model sanitari mixt, que integra en una sola xarxa d'utilització pública tots els recursos sanitaris entre ells algunes entitats històricament dedicades a l'atenció de la salut.

Què fa el CatSalut?

El CatSalut compra els serveis sanitaris en funció de les necessitats de salut de la població definides pel Departament de Salut i avalua la satisfacció de la ciutadania amb els serveis prestats. Actua garantint les prestacions sanitàries.

Centres d'assistència sanitària a Mataró


En aquesta plana teniu informació i accés a tots els centres assistencials de cobertura publica ubicats a Mataró, que pertanyen a diferents entitats proveïdores, les més importants de les quals són el Institut Català de la Salut (ICS) i el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM).

Atenció primària

Representa el primer nivell d’accés dels ciutadans a l’assistència sanitària. Catalunya està dividida en unitats territorials anomenades Àrees Bàsiques de Salut (ABS). A Mataró en tenim set. Cadascuna d'elles disposa d’un Centre d'Atenció Primària (CAP) excepte l’ABS 5 que en té dos. En tots els centres assistencials s'ofereix atenció integral i urgent (fora d'horari en el CAP II El Maresme).

► INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - ICS
 

 CAP Ronda Prim

 

 CAP Rocafonda - Palau

   CAP Ronda Cerdanya
   CAP La Llàntia
 

 CAP El Maresme

► CONSORCI SANITARI DEL MARESME - CSdM
 

 CAP Mataró Centre

   CAP Cirera - Molins
► SERVEIS DE SUPORT A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
 

CAP II El Maresme

 

Atenció especialitzada

Segon nivell d’accés a l’assistència sanitària.
 
► ATENCIÓ HOSPITALÀRIA D'AGUTS

Hospital de Mataró
Actúa com a centre de referència per a tot el Maresme Central.
 
Hospital de Mataró

 
► ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
Atèn a persones grans, malalts crònics amb dependència i persones en situació terminal.
 
► ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL I
ADDICCIONS
Proporcionada pel Consorci Sanitari del Maresme i pel Centre de Formació i Prevenció.
 

 

Accés al Sistema Sanitari

Carpeta Personal de Salut ►
És un espai digital que permet als ciutadans utilitzar la seva informació personal sanitària (història clínica, resultats de proves, radiografies, etc.).
 

Carpeta Personal de Salut

 Programació de visita al metge ►
En aquest apartat podeu programar la visita amb el vostre metge de família o la vostra infermera corresponent.

Programació de Visites