Programa "Fer 100 anys a Mataró"


Homenatge  a les persones que fan 100 anys en la població de Mataró, en honor a la seva trajectòria de vida i experiència.
 

Nascuts/des 1914
   
iaia    


Amelia
Contreras Barragan
10-12-1914


 


 
 
Nascuts/des 1915
   
cent13 iaia  

Patrocinio
Mercedes Infante Diaz
14-11-1915


Victoria
Llinàs Casanovas
24-09-1917
 


 

Nascuts/des 1916
   
cent13 cent14  
Virginia
Fernandez Lopez
14-07-1916

Joaquima
Labarta Tomàs
06-02-1916
 

 

  

Nascuts/des 1917
   
Francesca Roure Jane foto2 Centenàreis
Francesca
Roure Jane
17-01-1917

Maria Dolors
Genisans Fradera
07-07-1917
 

Montserrat
Lloreda Sape
28-03-1917
 

 

   
 Centenàries  Centenàries Centenàries 
Joaquina
Pla Romà
22-03-1917
Trini
Genisans Cabot
28-03-1917

Maria
Taberner Salom
11-04-1917
 

Nascuts/des 1918
   
Montserrat Serra Gimenez  Margariata Petit Vila   


Monsterrat
Serra Gimenez 
24-08-1918
 

Margarita
Petit Vila
09-09-1918

 
 
Nascuts/des 1919
   
iaia    


Josefa Periago Espin
16/02/1919