Centre Social Ronda Francesc Macià


 CSRdaFrancescMacià
 
 Mapa de l'equipament


 Ronda Francesc Macià, 103
 

Entitats allotjades en aquest equipament
 

 Associació Banshee Errante, Club de Rol
 

Hi realitza alguna activitat:
 

 Associació de Veïns Pla d’en Boet – El rengle