Catàleg de serveis 2019

El Catàleg de serveis mostra el conjunt d’activitats que gestiona i porta a terme l’Ajuntament recollint el que contempla el Pla d’Acció 2019, a més del que aplega el Pla de mandat 2016-2019, les propostes del Pla Estratègic Mataró 2022 i tots els plans i pactes estratègics de l’Ajuntament. 

El Catàleg de serveis s’emmarca en el compromís del Govern pel bon govern, l’ètica i la transparència.

Aquestes activitats s’agrupen en Serveis (unitats departamentals) i Línies de Servei (conjunt d’activitats orientades a un mateix objectiu), i poden ser de 3 tipus:

Activitats regulars: actuacions que presta l’Ajuntament de manera habitual.

Projectes de millora: actuacions que tenen la finalitat de millorar algun aspecte concret o assolir objectius estratègics de l'Ajuntament durant l’any 2019.

Accions Clau o de Govern: són els pactes, plans estratègics i actuacions prioritàries a executar el 2019.

Els ‘Projectes de millora’ i les ‘Accions Clau o de Govern’ donen resposta als compromisos adquirits pel Govern, derivats de la negociació amb els diferents grups municipals.

Qui ho fa de l'Ajuntament?

Aquest apartat conté el conjunt d’activitats que presta l’Ajuntament a la ciutadania a partir del servei que les executa.

Veure en web Veure en PDF