El Catàleg de serveis mostra el conjunt d’activitats que gestiona i porta a terme l’Ajuntament de Mataró, a més de les actuacions estratègiques que contempla el Pla de mandat 2019-2023 per a l’any 2021 i tots els plans i pactes estratègics de l’Ajuntament. El Catàleg de serveis s’emmarca en el compromís del Govern pel bon govern, l’ètica i la transparència. Aquestes activitats s’agrupen en Serveis (unitats departamentals) i Línies de Servei (conjunt d’activitats orientades a un mateix objectiu), i poden ser de 2 tipus:

· Activitats regulars: actuacions que presta l’Ajuntament de manera habitual.

· Accions Estratègiques: donen resposta a les prioritats i els compromisos adquirits pel govern en el Pla de Mandat 2019-2023.

Com a novetats, el Catàleg de Serveis de 2021 també mostra informació relativa als projectes d’Inversions, les mesures del Pla de Sostenibilitat de la Cartera de Serveis i les mesures del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica.

Presentació Catàleg 2021

Descarregar pdf
Àrees/Serveis