Pla d'acció 2017: Seguiment

Hello jQuery

Àmbit

Línia de servei

Assoliment:
Accions evolucionen adequadament
Accions amb retard/dificultats
Accions amb greus dificultats

Prioritats/àmbits
Indicadors
Acords i línies de servei
Activitats