Seguiment dels projectes de millora

Hello jQuery

Àmbit

Línia de servei

Assoliment:
Accions evolucionen adequadament
Accions amb retard/dificultats
Accions amb greus dificultats

Llista de Projectes-Accions PAM filtrades
Prioritats/Àmbits/Línies de servei/Projectes-Accions PAM