L’Ajuntament de Mataró en conveni amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona ha posat en marxa el projecte Radars per contribuir al benestar de les persones grans i evitar les situacions de soledat. Aquest projecte pretén facilitar que les persones grans del barri puguin viure a casa seva, i garantir-ne el benestar amb la complicitat del seu entorn. La prioritat és reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de les persones grans i incrementar els seus vincles amb el barri. 

El Projecte vol articular una xarxa de prevenció i d’acció comunitària en la qual hi participin veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i serveis vinculats als diferents barris de la ciutat. Es treballa en comú per construir uns barris més humans i més solidaris.

El projecte pretén abordar la problemàtica de l’exclusió i l’aïllament social de la gent gran de forma multidimensional, integrant l’acció dels diversos agents a través del treball en xarxa i col·laboratiu per tal d’assolir un objectiu compartit: evitar l’aïllament i l’exclusió de la gent gran del barri amb la complicitat i la participació activa del seu entorn més proper. És important tenir en compte una diversitat d’agents per tal d’actuar des de perspectives diverses i ampliar la capacitació d’acció. La incorporació d’aquests agents es pot fer gradualment, establint diferents etapes i graus d’implicació en el projecte.

L’any 2008 va néixer el Projecte Radars al barri Camp d’en Grassot de Barcelona, després dels bons resultats obtinguts i les valoracions positives de les persones usuàries, els veïns i veïnes, els comerços i la xarxa del barri del Camp d’en Grassot, el maig de l’any 2012 el projecte va esdevenir una Mesura de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, i així Radars ha començat a desenvolupar-se a tots els barris de la ciutat de Barcelona sota la direcció de l’Institut Municipal de Serveis Socials i les principals entitats que van fer possible la implementació inicial del projecte Radars al Districte de Gràcia i la seva expansió posterior.

Tenint en compte que la implementació d’aquest projecte a la ciutat de Barcelona ha resultat un èxit pel que fa als bons resultats obtinguts i a la bona acollida per part de la ciutadania, es va considerar adient treballar per implementar-lo a la ciutat de Mataró.

El procés d’implementació es preveu gradual a tota la ciutat, és per això que es va optar per començar amb una prova pilot en un barri amb poc volum de població i amb una vida associativa rica i variada, com és el barri de La Llàntia. Un cop ja s’hagi posat en marxa en aquest territori es pot portar a terme l’avaluació per establir elements de millora a nivell de barri, però també per valorar la implementació en altres zones de la ciutat.

Es tracta d’un procés d’acció comunitària perquè és un procés que, amb la implicació de diversos actors, cerca la transformació del barri, en un territori “amigable i segur per a la gent gran que hi viu”. Es concep com a un procés no només transformador sinó educatiu en el qual la comunitat ha de ser la protagonista.

Si vols participar en el projecte RADARS escriu-nos al correu radars@ajmataro.cat o truca’ns al telèfon 93 758 23 01.

 

Objectius generals
 • Contribuir a que les persones més grans de 75 anys que viuen soles o acompanyades de persones de més de 65 anys puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn. La prioritat és reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social.
 • Potenciar la coresponsabilitat entre els actors del barri: Administració pública i societat civil.
 • Conscienciar de la importància del procés participatiu com a factor clau d’un projecte d’acció comunitària.
 • Optimitzar els recursos disponibles d’acord amb la gradual implementació del projecte.
Objectius específics
 • Quantificar i identificar les persones grans en risc d’aïllament i d’exclusió social.
 • Valorar la situació de les persones identificades des de la vessant de dependència i psicosocial.
 • Intervenir en funció de les necessitats detectades.
 • Sensibilitzar l’entorn davant les situacions de risc d’aquesta població.
 • Dinamitzar la xarxa del barri per a compartir coneixements i definir intervencions conjuntes.
 • Potenciar les relacions intergeneracionals.

 

El projecte està destinat a aquelles persones més grans de 75 anys, que viuen:
 

 • - Soles al barri sense xarxa de suport social i/o autonomia limitada.
 • - Acompanyades d’una persona més gran de 65 anys.
 • - Acompanyades d’una persona cuidadora amb autonomia limitada
 • - En domicilis amb barreres arquitectòniques. 

Són destinatàries indirectes totes aquelles persones que formen part o estan vinculades al barri: veïns, veïnes, comerços, professionals, voluntaris, recursos públics i privats vinculats a les persones grans, així com la societat civil en general. 

 

Un projecte organitzat per:
aj_mataro
En conveni amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de:

aj_bcn