Documents en exposició públicaEn aquest apartat podeu consultar els instruments de planejament aprovats inicialment i els avanços que estan en període d'exposició pública. Per a cada un dels documents s'indica l'estat del tràmit, la data d'aprovació i el termini per a presentar-hi al·legacions. Cal recordar que els documents que aquí s'inclouen no són encara definitius, i, per tant, no són encara d'aplicació. El document que finalment s'aprovi pot incloure variacions respecte de l'aprovació inicial.

Els documents complets de tots els expedients es poden consultar el Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró, carrer Pablo Iglesias, 63, 2a planta (horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14 hores).