La Convivència

convivencia_suport

 


El treball per a la convivència a la ciutat i pel garant de drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes és un element fonamental per garantir una ciutat justa, respectuosa, equilibrada i benestant.

L’ajuntament vetlla per garantir la cohesió social a la ciutat partint de la concertació política, el treball en xarxa entre tots els serveis i la participació ciutadana.Aquesta convivència comprèn tant l’àmbit públic (espais públics, parcs, places o carrers) com el privat (amb les comunitats veïnals com un espai fonamental de relacions).
 
La gestió de la convivència requereix òrgans i instruments de gestió i de planificació. Comptem amb el Pla de Mandat 2011-2015 amb els eixos de treball que guien les politiques i accions que han de garantir el bon veïnatge, la convivència i la cohesió a partir dels programes que es despleguen des del Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania, amb coordinació amb la resta de serveis implicats i les entitats de la ciutat que treballen amb els mateixos objectius.
 
La convivència i la cohesió són objectius globals a la ciutat, si bé hi ha serveis i programes que se’n deriven que treballen especialment per promoure i gestionar-les:
 

- Mediació Ciutadana
- Mediació Intercultural
- Sensibilització Intercultural
- Cooperació Internacional
- Acollida
- Civisme
- Ensenyament

 

Convivència amb els nostres infants

Presentació del projecte BODI PROJECT. ELS COSSOS I LA NO DISCRIMINACIÓ. La intervenció en l’educació infantil.

A càrrec de la XIXA TEATRE i amb el lliurament de diplomes a les escoles participants
EL DIA 30 de JUNY a les 18h AL CAFÈ DE MAR.

PRESENTACIÓ DEL MATERIAL GRÀFIC I DEL PROJECTE I ELS MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA.

La ciutat ha pogut participar de la mà de l’associació la Xixa Teatre a un projecte europeu a un projecte dirigit a treballar a través d’eines teatrals , el gènere, la diversitat i identitat cultural i la salut en l’educació infantil a partir de formació per a professorat i famílies i a intervenció en aules en una de les escoles de Mataró.

BODI és un nou projecte europeu que treballa al voltant de la diversitat cultural, el cos, el gènere i la salut a l'educació infantil. Si parlem d'igualtat d'oportunitats a l'escola, les desigualtats s'originen en les etapes educatives inicials, és a dir, durant l'educació infantil, i per tant és important que puguem donar resposta i aportar coneixement en aquesta àrea ja des d'aquesta etapa de la vida i de l'educació. La discriminació, que neix a partir de no tenir consciència o de no reconèixer les pràctiques culturals, fereix a les nenes i nens i també a les seves famílies. (Llegir més).