Els Serveis Socials


Els Serveis Socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals. Els Serveis Socials Municipals són el punt d’accés immediat al primer nivell del Sistema Català de Serveis Socials (SCSS), composat per:

· Serveis d'atenció domiciliaria i teleassistència
· Serveis residencials d'estada limitada
· Serveis de menjadors
· Serveis d'assessorament tècnic d'atenció social primària
· Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents 

Els Serveis Socials bàsics ofereixen informació, orientació i atenció social individual, familiar o comunitària a tots els ciutadans que requereixin serveis i/o prestacions de la Xarxa Pública de serveis socials, ja sigui per assolir les neccesitats bàsiques i el manteniment de l'habitatge o millorar les condicions de vida i afavorir la participació activa de la gent gran i/o persones amb un grau de discapacitat. 
Els serveis socials es divideixen entre els que van destinats a les persones menors de 65 anys i els que van destinats a les persones majors de 65 anys i/o menors amb un grau de discapacitat reconegut mínim del 33%. Per sol·licitar qualsevol dels serveis de Benestar Social heu de dirigir-vos a l'oficina que correspon al vostre cas.

 

Menors de 65 anys


· Podeu adreçar-se directament a:

Oficina Social d'Atenció Integral - OSAI
Adreça: Avda. Puig i Cadafalch, 101  08303 Mataró
Tel.: Tel. 93 758 23 01 / Fax: 93 758 23 02
Horari: De dilluns a dijous de 9 a 14 h. i de 15:30 a 17:30 h. Divendres de 9 a 14 h.
Horari d'estiu: De l’1 de juliol fins el 15 de setembre serà: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

 

Majors de 65 anys o amb discapacitat reconeguda superior al 33%


· Podeu adreçar-se directament a:

Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència
Adreça: Avda. Puig i Cadafalch, 101  08303 Mataró
Tel. 93 758 23 01 / Fax: 93 758 23 02
Horari de tràmits: De dilluns a dijous de 9 a 14 h. i de 15.30 a 17.30 h. Divendres de 9 a 14 h.
Horari d'estiu: De l’1 de juliol fins el 15 de setembre serà: de dilluns a divendres, de 09 a 14 h.