Declaració de béns patrimonials de l'Alcalde i els regidors de l'Ajuntament