Ajuntament  »  Transparència i Retiment de comptes  »  Pressupost Ajuntament, Societats, EPE's, Fundacions i Consorcis 2017

Pressupost Ajuntament, Societats, EPE's, Fundacions i Consorcis 2017

pressupostos_slide