La Convivència


El treball per a la convivència a la ciutat i pel garant de drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes és un element fonamental per garantir una ciutat justa, respectuosa, equilibrada i benestant.

L’ajuntament vetlla per garantir la cohesió social a la ciutat partint de la concertació política, el treball en xarxa entre tots els serveis i la participació ciutadana.Aquesta convivència comprèn tant l’àmbit públic (espais públics, parcs, places o carrers) com el privat (amb les comunitats veïnals com un espai fonamental de relacions).
 
La gestió de la convivència requereix òrgans i instruments de gestió i de planificació. Comptem amb el Pla de Mandat 2011-2015 amb els eixos de treball que guien les politiques i accions que han de garantir el bon veïnatge, la convivència i la cohesió a partir dels programes que es despleguen des del Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania, amb coordinació amb la resta de serveis implicats i les entitats de la ciutat que treballen amb els mateixos objectius.
 
La convivència i la cohesió són objectius globals a la ciutat, si bé hi ha serveis i programes que se’n deriven que treballen especialment per promoure i gestionar-les:
 

- Mediació Ciutadana
- Mediació Intercultural
- Sensibilització Intercultural
- Cooperació Internacional
- Acollida
- Civisme
- Ensenyament