Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

entitats, CIUTADANIA ACTIVA I TERRITORI

Presentació i objectius

Al servei de les entitats, la ciutadania activa i el territori

Treballem com a punt de connexió del teixit associatiu i la ciutadania activa de Mataró amb l’Ajuntament, oferint serveis i recursos informatius, d’atenció i suport a les entitats i altres organitzacions formals o no, que centrin la seva tasca en la cohesió i millora social ciutadana.
 
Fomentem l’associacionisme i el voluntariat a la ciutat, com a forma d’implicació i de participació en la vida col·lectiva, per ser part activa de la transformació i millora de Mataró, a través de les tasques desinteressades en les entitats i els moviments associatius ciutadans.
 
Propiciem accions de cohesió social i millora de la ciutat, a partir del treball intern en els sectors territorials, amb la participació i implicació activa del teixit associatiu propi, des del coneixement mutu dels seus col·lectius i el treball col·laboratiu.

Posem a l’abast aquest espai amb els objectius de:

En relació a les Entitats i la Ciutadania activa:
 
 • Enfortir i potenciar l’autonomia del teixit associatiu de la ciutat.
 • Donar a conèixer i dinamitzar el teixit associatiu a la ciutat. Apropar la innovació en l’acció.
 • Donar suport, formació i assessorament en la creació i legalització d’entitats, així com en el seu manteniment i actualització.
 • Donar suport, acompanyament, orientació, recursos i serveis en l'organització de les activitats de les entitats i altres iniciatives col·lectives a la ciutat.
 • Fomentar la relació, la informació i coneixement mutu entre entitats i ciutadania activa.
 • Dinamitzar el treball col·laboratiu entre entitats i ciutadania activa.
 • Potenciar la participació de la població en el teixit associatiu, com a element fonamental per a la seva renovació i continuïtat.
 • Facilitar llocs de trobada i fomentar l’intercanvi d’experiències i els projectes compartits.
 • Potenciar la comunicació i el suport en la difusió de la informació del món associatiu a la ciutadania a través dels butlletins, xarxes socials i altres canals i mitjans de la ciutat.
 • Potenciar estratègies municipals per activar i comptar amb el moviment associatiu i ciutadania activa en el dibuix de la ciutat del futur que volem, via convocatòries dels premis Fem Mataró, Mostres d’entitats, Festa del Voluntariat i altres que projectes que puguin sorgir, per incentivar noves propostes que cohesionin i integrin els diferents col·lectius de la ciutat i afavoreixin el coneixement mutu.
 • Potenciar i dinamitzar el portal web del servei per posar a l’abast del teixit associatiu, ciutadania activa i voluntariat tots els serveis i recursos disponibles i la gestió simplificada dels mateixos, així com la difusió de l’actualitat del món associatiu de la ciutat, l’accés a les novetats, coneixement i formació, etc.
 • Donar suport i acompanyament a les entitats en la seva relació o tràmits amb altres institucions per formar a les persones membres de les entitats en diferents àmbits com gestió, comunicació, comptabilitat, habilitats socials, etc. I impulsar el nou espai de Formació i Coneixement al web, amb formació a la carta, avançant cap als nous models de consum de continguts online.
 • Detectar les necessitats reals del teixit associatiu per oferir un servei el més ajustat possible a la seva situació i necessitats actuals.
 • Establir sinergies entre administracions locals i supramunicipals per introduir millores en la relació amb les entitats.

En relació al Voluntariat:
 
 • Assessorar, donar suport i formació a les entitats en la creació de plans de voluntariat.
 • Dinamitzar el Grup d’Entitats del Voluntariat, com a plataforma per potenciar la promoció i sensibilització del voluntariat a la ciutat i fomentar la conveniència de comptar amb els Plans de voluntariat.
 • Donar suport en la difusió de la informació del voluntariat a la ciutadania.
 • Incorporar la ciutadania activa per a la millora del teixit associatiu de la ciutat.
 • Facilitar la difusió de les crides de voluntariat de les entitats de Mataró.
 • Potenciar l’ús del Punt del Voluntariat, dins la Xarxa de Catalunya, per compartir recursos, coneixement i bones pràctiques amb altres municipis.
 • Assessorar persones que vulguin ser voluntàries, informant dels drets i deures de la persona voluntària.

En relació al Territori:
 
 • Potenciar el paper actiu de l’equip tècnic del servei com a referents del mateix dins l’Ajuntament, els Consells Territorials, Taules d’entitats... i en relació amb les entitats i el teixit associatiu del barri, per determinar o definir els projectes, iniciatives, estratègies, participar en la convocatòria de reunions informatives per a entitats i ciutadans.
 • Dinamitzar el teixit associatiu dels sectors territorials amb projectes comunitaris concrets i col·laboratius, creant espais de participació.
 • Treballar per dotar a cada sector territorial, d’un equipament cívic de referència i identitari del barri, per impulsar, donar suport, cooperar en les iniciatives i projectes d'interès social col·lectiu, que tinguin en comú la millora i cohesió del sector, creant pautes per a una xarxa de cooperació entre l'Ajuntament i la xarxa associativa del territori i/o entre les pròpies entitats...
 • Potenciar la difusió dels butlletins dels sectors territorials, un per a cada territori, i l’ús de les xarxes socials, com a element informatiu de la tasca associativa pròpia i de la seva relació de l’Ajuntament amb aquest.