Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crèdits

Què són els ODS?

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (coneguts per les seves sigles com a ODS) són 17 objectius globals, establerts per les Nacions Unides, que la humanitat ha d’afrontar abans del 2030 i que cal assolir conjuntament. Inclouen qüestions com la pobresa, les desigualtats, el canvi climàtic o l’ocupació digna, entre d’altres. 

Graella amb els 17 ODS

Al setembre del 2015, les Nacions Unides, amb el suport de tots els estats, van aprovar una agenda per respondre a les prioritats de la humanitat i del planeta on vivim: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Aquesta Agenda és el nou marc estratègic internacional, s’estructura en els 17 ODS i dona continuïtat a les anteriors agendes globals: l’Agenda 21 i els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), de les quals s’han recollit les millors experiències. 

L’Agenda 2030 està concebuda com un pla d’acció global en cinc àmbits d’actuació, les 5P: el planeta, les persones, la prosperitat, la pau i les aliances (partnership, en anglès). També estableix uns terminis d’implementació (del 2015 al 2030) i una bateria de 239 indicadors globals per fer el seguiment de les fites que es plantegen aconseguir abans de l’any 2030. 

Per fer possible el seu assoliment i esdevenir un full de ruta realment transformador, l’Agenda 2030 incorpora una sèrie de principis: els ODS han d’implicar tothom i a tots els nivells de responsabilitat (ser universals i inclusius), no deixar a ningú enrere (ser ambiciosos), afrontar els reptes a tots els nivells (ser globals) i interconnectar els objectius i mesurar-los (ser integrals i mesurables).

De la mateixa manera que en anteriors agendes internacionals, aquest marc estratègic global implica a les administracions, però ara se’n corresponsabilitza també a les organitzacions, les empreses i la ciutadania. Constitueix un full de ruta global que han d’incorporar els governs locals, han d’integrar empreses i entitats en la pròpia planificació i interpel·la a la ciutadania a adoptar uns hàbits més respectuosos amb les persones i l’entorn. Per tot plegat, l’Agenda 2030 és el pla més ambiciós que s’ha proposat la humanitat de forma conjunta.

Per què a Mataró ens hi comprometem?

Logotip Mataró ODS 2030

Les agendes internacionals han promogut la implicació d’organitzacions i persones d’arreu del món amb un propòsit compartit. Mataró ha fet seves tant l’Agenda 21 com els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i disposa d’una llarga experiència en els reptes que estableix l’Agenda 2030. Per això, treballa intensament en l’atenció a les persones, l’enfortiment del teixit econòmic per a la millora del benestar, i la preservació de l’entorn natural.

La implementació d’aquesta Agenda internacional suposa un repte a tots els nivells. Les mateixes Nacions Unides expliquen que el seu assoliment depèn en un 60 % de les polítiques i accions que es realitzin a nivell local. Per tant, l’estructuració d’una actuació local arreu és clau. Mataró vol entomar aquest repte, ser un municipi actiu i propositiu i fer una aportació significativa i singular des de la seva realitat per contribuir al desenvolupament sostenible global. 

A Mataró, l’Agenda 2030 obre l’oportunitat per: 

  • Donar a conèixer els reptes globals i les propostes de l’Agenda 2030 vinculades als programes, polítiques, serveis i activitats de la ciutat.
  • Contrastar la tasca feta a la ciutat amb un marc internacional i cercar propostes de millora per aprofundir en l’acompliment dels ODS.
  • Establir una estratègia pròpia que alineï les polítiques i les actuacions del municipi amb el full de ruta global, en què també s’estan implicant tots els nivells de govern, els agents socials i les empreses per assolir els objectius comuns.
  • Enfortir el compromís de les empreses, organitzacions i associacions de la ciutat amb els ODS.
  • Identificar accions concretes que es poden dur a terme a nivell individual per contribuir a donar resposta als reptes globals. 
  • Aprofundir en les accions per revertir les desigualtats i cercar una vida digna per a tots els mataronins i les mataronines, a través de la creació d’ocupació de qualitat i disposar d’estratègies de suport a les persones per superar situacions de precarietat.
  • Reduir les desigualtats i vetllar per l’accés de dones i homes en igualtat de condicions a una feina i a llocs de responsabilitat i fomentar una corresponsabilitat equitativa en tots els àmbits.

 

On trobo més informació?

Hi ha molta informació complementària per conèixer més a fons l’Agenda 2030 i les accions que s’estan duent a terme a tot el planeta. 

Aquí es recullen algunes organitzacions que tenen informació interessant i aclaridora:

Nacions Unides

Xarxa Global per a les Solucions per al Desenvolupament Sostenible

Global goals  (Objectius globals)

Agenda 2030 espanyola

Generalitat de Catalunya (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible)

Diputació de Barcelona