El Catàleg de serveis mostra el conjunt d’activitats que gestiona i porta a terme l’Ajuntament de Mataró, a més de les actuacions estratègiques que contempla el Pla de mandat 2019-2023 per a l’any 2023 i tots els plans i pactes estratègics de l’Ajuntament. El Catàleg de serveis s’emmarca en el compromís del Govern pel bon govern, l’ètica i la transparència. Aquestes activitats s’agrupen en Serveis (unitats departamentals) i Línies de Servei (conjunt d’activitats orientades a un mateix objectiu), i poden ser de 2 tipus:
Activitats regulars: actuacions que presta l’Ajuntament de manera habitual.
Accions Estratègiques: donen resposta a les prioritats i els compromisos adquirits pel govern en el Pla de Mandat 2019-2023.
Com a novetats, el Catàleg de Serveis de 2023 també mostra informació relativa als objectius operatius de l’activitat regular, els projectes d’Inversions i els projectes de millora que està previst desenvolupar durant l’any 2023.

Presentació Catàleg 2023

Descarregar pdf
Àrees/Serveis