2023 >

Línies de servei


Activitats i accions estratègiques
Pressupost


Descarregar

Cada unitat organitzativa és responsable de la revisió i actualització de les dades del Catàleg de Serveis

Data d'actualització: 31/07/2023

1. DADES DEL SERVEI

Nom:

Regidor:

Regidor:

Regidor:

Regidor:

Regidor:

Responsable del Servei:

Adreça:

Telèfon:

Horari:

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

2.1 Adscripció dins l’organigrama municipal

2.2 Missió i Visió del Servei

Missió:

Visió:

2.3 Objectius Estratègics i Línies de Servei

Objectius Estratègics

Codi

Nom

Línies de Servei

Codi

Nom

Descripció

2.4 Dades resum del Catàleg

Línies de servei:

Activitats:

Activitats Regulars:

Accions Estratègiques:

Projectes de millora:

3. PRESSUPOST

Programa

Subprograma

Capítol

Import

4. ACTIVITAT

5. PLA DE MANDAT: Accions Estratègiques

Codi

Nom

Descripció

Responsable

6. NOVETATS

6.1 Projectes de millora

Codi

Nom

Descripció

Responsable

6.2 Projectes d'inversió

Programa

Subprograma

Capítol

Import

6.3 Mesures del Pla de Sostenibilitat de la Cartera de Serveis

Àmbit Codi Mesura Servei responsable