Catàleg de serveis 2018

El Catàleg de serveis mostra el conjunt d’activitats que gestiona i porta a terme l’Ajuntament recollint el que contempla el Pla d’Acció 2017, a més del que aplega el Pla de mandat 2016-2019, les propostes del Pla Estratègic Mataró 2022 i tots els plans i pactes estratègics de l’Ajuntament.

El Catàleg de serveis s’emmarca en el compromís del Govern pel bon govern, l’ètica i la transparència.

Aquestes activitats s’agrupen en Serveis (unitats departamentals) i Línies de Servei (conjunt d’activitats orientades a un mateix objectiu), i poden ser de 3 tipus:

- Activitats regulars: actuacions que presta l’Ajuntament de manera habitual.

- Projectes de millora: actuacions que tenen la finalitat de millorar algun aspecte concret o assolir objectius estratègics de l'Ajuntament durant l’any 2018.

- Accions Clau o de Govern: són els pactes, plans estratègics i actuacions prioritàries a executar el 2018.

Els ‘Projectes de millora’ i les ‘Accions Clau o de Govern’ donen resposta als compromisos adquirits pel Govern, derivats del procés participatiu i de la negociació amb els diferents grups municipals.
 

Novetats i actuacions principals del 2018

L'apartat conté el Pla d'Acció: els “Projectes de millora” i les “Accions Clau o de Govern” que l’Ajuntament desenvoluparà el 2018. Les actuacions es troben agrupades en prioritats o eixos d’actuació i Acords de Govern que estableix el Pla de mandat 2016-2019.

Descarregar pdf Veure en web

Qui ho fa de l'Ajuntament?

Aquest apartat conté el conjunt d’activitats que presta l’Ajuntament a la ciutadania a partir del servei que les executa.

Descarregar pdf Veure en web

Per temes

Aquest espai proposa una selecció dels serveis de l'Ajuntament classificats per temes/àmbits.

Veure en web