Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

2-ComerASS1.jpg


Les APEU, prova pilot a Mataró


image.png

Cada territori és únic i requereix d’un APEU dissenyat en funció de les seves particularitats i característiques.

El 2021 a Mataró es va constituir un grup de treball APEU a partir d’una representació de membres que formen part de la Taula transversal de comerç i l´hostaleria. El grup de treball APEU està format per un equip tècnic municipal i pels representants de les entitats sectorials i territorials (NEM, Gremi d'Hostaleria i Turisme, Associació del Mercat Plaça Gran i Casc Antic, Fagem, Pimec comerç i la Cambra de comerç) i que rep el suport de la consultora especialitzada Focalizza SL, per dinamitzar aquest grup i el seu treball.

Funcions del grup de treball:

 • Participar en la fase d’anàlisi i reconèixer la potencial viabilitat del projecte.
 • Participar estretament en el procés de definició del projecte APEU a Mataró (ajuntament + entitats). Dibuixar el full de ruta de la prova pilot APEU a Mataró.
 • Treballar en grup per assolir acords en les diferents fases de la creació i per a l’aprovació de l'APEU
 • Treballar per teixir el consens empresarial necessari i dels diferents agents implicats per a la materialització de l'APEU a Mataró
 • Participar activament en la part de debat, en l’anàlisi de les dades i la definició d’objectius per concretar un pla d’actuació. Preparar la documentació necessària.
 • Sensibilitzar a l’activitat econòmica i als diferents perfils existents (propietaris, llogaters, franquícies, empresa familiar,..) i actuar com a prescriptors de l’APEU per assolir el consens necessari.
 • Definició i preparació del projecte, sòlid i compartit.
 • Aclariment dels aspectes jurídics i tributaris.


Com s'ha aconseguit formar part del projecte


Mataró va presentar la seva candidatura per formar part de la prova pilot de les APEU dins de la línia específica del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona l’any 2021. Aquest subvenció implicava d’una banda un assessorament des de l´oficina Tècnica de les APEU i de l’altra, un suport econòmic de 40.000 € (en dos anys: 20.000 € el 2021 i 20.000 € el 2022).

El 28 de maig de 2021 es va publicar l’atorgament de la Diputació de Barcelona per a la realització de proves pilot en el desenvolupament i implementació de les APEU Comercial en que Mataró hi participa junt amb altres ciutats de la demarcació de Barcelona: Vilanova i la Geltrú, Sitges, Granollers, Mollet del Vallès, Terrassa, Badalona, Sabadell, Cardona, Berga i el Masnou.

També hi ha 7 ciutats que participen en les proves pilot de l´APEU en l’àmbit industrial: Vic, Barberà del Vallès,   l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Sant Fost de Campsentelles i Manresa.Punts forts de l’estratègia municipal en l’àmbit del comerç a Mataró que han estat els fonaments per a participar com a prova pilot


 • El Pacte pel Comerç i l'Hostaleria de Mataró (2019-22) recull el compromís de treballar en el desplegament de l'APEU a Mataró (sostenibilitat econòmica de les entitats) i es posiciona per a esdevenir territori d’implementació de l'APEU.
 • Taula Transversal del Comerç i l'Hostaleria com espai de reflexió, diàleg, consens i debat sobre l'estratègia comercial de Mataró.
 • El Pla d´impuls al Centre (PIC) esdevé l’instrument “Pre-APEU” a Mataró. El PIC com a projecte estratègic té com objectiu la reactivació i revitalització del centre ciutat i la millora de la dinàmica comercial i d’oci, alhora que la posada en valor del conjunt dels seus atractius (comercials, gastronòmics, ambientals, històrics, culturals,... i el dinamisme propi de la ciutat i la seva ciutadania).
 • Les polítiques estratègiques que es puguin implementar a partir de la prova pilot APEU milloraran l’espai i alhora la competitivitat de les seves activitats econòmiques i s’afavorirà la creació d’ocupació i la reducció de locals disponibles.


Calendari de reunions


El grup de treball APEU a Mataró ha celebrat 6 reunions: 5 de maig, 9 de juny, 4 de novembre i 13 de desembre el 2021, i 19 de gener i 4 de maig el 2022.

A més s’han celebrat 4 reunions amb el Grup de seguiment local on hi participa la Diputació de Barcelona i la Consultora Gaudí Innovation que ofereix els serveis d’oficina tècnica. Les reunions han estat el 2 de juliol i el 9 de novembre del 2021, i el 2022 el 28 de febrer i el 19 de maig.Calendari de treball

 • Elaboració del cens d’establiments
 • Treball d’anàlisi i diagnosi (per a la viabilitat de l´APEU)
 • Definició de l’àrea delimitada de l’APEU
 • Accions de sensibilització amb grups de treball
 • Accions de comunicació: explicar què és una APEU, els seus objectius i funcions, com es gestiona, qui en forma part...
 • Comunicació de les diferents accions de sensibilització, participació del sector privat
 • Proposta d’objectius i propòsit de l’APEU a Mataró
 • Definició d’una primera orientació del pla d’acció i línies estratègiques de l’APEU
 • Proposta de pressupost i proposta de quotes (import mínim) com a passos previs per a la creació de la prova pilot APEU a Mataró

Necessitats

(Entenem que aquest apartat és de caràcter intern)


Creació d'un correu electrònic que actuï com a bústia de consultes i espai de suggeriments


Espai de continguts on es compartirà la documentació generada en el procés de creació

Calendari amb les diferents accions de sensibilització que es duguin a terme

Incorporar fotos de Mataró i vídeo

Farem difusió de les accions i notes de premsa a través de XXSS, butlletí quinzenal SPC, ...

NotíciesNem.jpggremi.jpgplaASSagran.jpg FAGEM.pngpimec.jpgcambra.png