Delegat de protecció de dades

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) exigeix la figura del delegat de protecció de dades (DPD). El DPD és la persona encarregada de sensibilitzar, informar i assessorar als responsables i encarregats del tractament de les dades de les obligacions del reglament. 

Contactar

Vols informar al delegat de protecció de dades d'algun incompliment de l'Ajuntament de Mataró en relació al nou Reglament General de Protecció de Dades?

Contactar