Drets dels ciutadans

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) introdueix nous drets per a les persones afectades, com el dret a l'oblit, que es vincula al dret de cancel·lació, el dret a la portabilitat o el dret a la limitació del tractament.

 

Accés

Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre el tractament de les seves dades personals de forma gratuïta.

Exercir dret

Rectificació

Dret per garantir la certesa de la informació tractada. Permet corregir i modificar les dades inexactes o incompletes.

Excercir dret

Cancel·lació

Dret que permet l’eliminació de les dades que resultin inadequades o excessives sense interferir en el deure de bloqueig.

Excercir dret

Oposició

Dret per exigir el cessament o que no es dugui a terme el tractament de les dades de l’interessat.

Excercir dret

Limitació

Dret a suspendre les operacions del tractament de les dades personals de l’interessat.

Exercir dret

Portabilitat

Complement del dret d’accés. Permet obtenir les dades proporcionades a una organització o a transmetre-les de forma directa a una altra entitat.

Excercir dret

Oblit

És la manifestació dels drets de cancel·lació i oposició aplicats als cercadors d’internet. Permet impedir la difusió de dades personals a través d’internet si no es compleixen certs requisits.

Excercir dret