Pla d'acció 2018: Seguiment

Àmbit

Línia de servei

Assoliment:

Accions segons VALORACIÓ

Accions evolucionen adequadament
Accions amb retard/dificultats
Accions amb greus dificultats
Sense valoració

Accions segons ESTAT D'EXECUCIÓ


Prioritats/àmbits
Indicadors
Acords i línies de servei
Activitats