Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Projecte

Punt de partida del projecte

Partint com a base de l’Estratègia Mataró 2022 s’impulsa un procés de reflexió compartida orientat a la innovació i a l’aprenentatge que permeti detectar quins són els nous reptes estratègics i missions de la ciutat a mig i llarg termini amb especial incidència en els següents aspectes:

  • VISIÓ DE CIUTAT. Revisar la visió de ciutat, com a element central i estructurador
  • MIRADA 2030. Actualitzar les ulleres 2022, incorporant noves perspectives per a l’escenari 2030
  • AGENDES GLOBALS. Incorporar els ODS i l’Agenda Urbana a l’estratègia de ciutat
  • REPTES GLOCALS. Articular debats en relació als reptes urbans amb major incidència per Mataró
  • Identificar noves oportunitats relacionades amb els reptes de ciutat
  • INNOVACIÓ. Incorporar nous agents en un entorn col·laboratiu i de co-creació amb la ciutadania
  • GOVERNANÇA. Habilitar un marc de governança funcional, orientat a l’aprenentatge estratègic

Es parteix d’una ciutat que vol ser reconeguda com a capital mediterrània de la regió metropolitana de Barcelona amb vocació de ciutat inclusiva, emprenedora, sostenible i amb qualitat de vida gràcies a la innovació i a la capacitat de la seva gent i de les seves empreses.

Mataró, ciutat de mar de la Barcelona metropolitana, es referma com a capital emprenedora que opta per una economia diversificada cap al tèxtil especialitzat, l’àmbit sociosanitari i el nou turisme amb essència cultural i esportiva, amb l’objectiu d’oferir noves oportunitats per al creixement de les seves empreses i per a l’ocupació de la seva gent. En definitiva una ciutat pròspera i generadora d’oportunitats.

img-col-4.svg

Com ho enfoquem?

La pandèmia ha evidenciat que ha sorgit un nou món que en anglès es defineix com BANI (fràgil, ansiós, no lineal i incomprensible) on la planificació ha perdut rellevància a favor de la capacitat d’innovació i d’aprenentatge estratègic. En aquest context apareixen canvis i oportunitats a cada moment de manera que cal un exercici de governança proactiva i de seguiment permanent capaç de combinar la resposta àgil i els projectes a llarg termini.

Per tant, les organitzacions han de ser capaces de detectar i adaptar-se als canvis de forma àgil i constant; no es tracta tant de disposar d’un pla d’acció acotat i inamovible, sinó d’un full de ruta estratègic amb capacitat adaptativa.

img-col-5.svg

Full de ruta: l’Agenda Urbana Espanyola

L’Agenda Urbana Espanyola, aprovada pel Consell de Ministres el 22 de febrer de 2019, és el full de ruta que ha de marcar l’estratègia i les accions que es portaran a terme fins al 2030. Amb una metodologia precisa i detallada, defineix i desenvolupa els objectius -ja reconeguts per les Agendes urbanes internacionals- per aconseguir un desenvolupament urbà sostenible mediambientalment, cohesionat socialment i econòmicament competitiu.

Fruit d'un ampli consens derivat del procés de participació desenvolupat a l'efecte, aquesta política nacional urbana de marcat caràcter integrat, holístic i transversal, reconeix el paper fonamental de les entitats locals per portar la perseguida sostenibilitat a tots els pobles i ciutats, amb independència de la seva mida i població.

En data 13 de setembre de 2021, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha fet pública l’Ordre TMA/957/2021, de 7 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per l'obtenció de les subvencions pel procediment de concurrència competitiva.

L’objectiu d’aquesta línia d’ajudes, que s’inscriu en el Component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), a càrrec del mecanisme extraordinari Next Generation, és el de finançar l'elaboració de projectes pilot de Plans d'Acció Local de l'Agenda Urbana Espanyola que garanteixin, en un termini d’un any, la seva alineació amb els objectius, la metodologia de treball i l'enfocament transversal, estratègic i integrat proposats per aquesta.

El passat dia 11 de novembre de 2021 es va publicar la proposta de resolució provisional publicada a la seu electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana on s’acceptava la sol·licitud presentada per part de l’Ajuntament de Mataró a la convocatòria d’ajudes per a l’elaboració de projectes pilot de plans d’acció local de l’Agenda Urbana Espanyola adjudicant la quantitat de 250.000 euros corresponents al grup 5 de nivell de població de 100.001 i 300.000 habitants; i el 13 de desembre de 2021 es va notificar la resolució definitiva en la participació d’aquesta convocatòria.

img-2030-1.svg

 

Unió Europea. Fons europeus Next Generation.Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Agenda urbana española.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

fonseuropeu.pngsoc_1l.jpggene.png

Amb el suport de:

Diputació de Barcelona