Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Presentació


L’objectiu d’aquest web és donar la informació necessària sobre quins són els principals impostos que es paguen a l’Ajuntament i, sobretot, donar a conèixer aquelles bonificacions i/o exempcions de les que es poden beneficiar.

Aquests incentius fiscals vénen marcats per les polítiques que l’Ajuntament ha adoptat.
En aquest web també es troben les principals normes de gestió i tràmits a realitzar en cas d’altes, baixes o modificacions en els tributs.


01.png
02.png
03.png


04.png
05.png
06.png


Concepte tributari

Data inici

Data final
Impost de béns immobles naturalesa rústica

04/09/2020

05/11/2020
Imposts/béns immobles naturalesa urbana NO DOM

04/05/2020


06/07/2020
Imposts/béns immobles naturalesa urbana 1ª FRACCIÓ


04/05/2020

Imposts/béns immobles naturalesa urbana 2ª FRACCIÓ


01/07/2020

Imposts/béns immobles naturalesa urbana 3ª FRACCIÓ


01/10/2020

Imposts/béns immobles naturalesa urbana 4ª FRACCIÓ


01/12/2020

Imposts/béns immobles especials

04/05/2020

06/07/2020
Imposts/vehicles de tracció mecànica

03/04/2020

05/06/2020
Imposts/activitats econòmiques

04/09/2020

05/11/2020
Taxa per entrada de vehicles

04/09/2020

05/11/2020
Taxa prestació servei de llotges, mercats i cambra frig. 1r Semestre

03/02/2020

05/11/2020
Taxa prestació servei de llotges, mercats i cambra frig. 2n Semestre

04/09/2020

05/11/2020
Taxa ocupació via pública

04/09/2020

05/11/2020
Taxa per ús horts urbans

04/09/2020

05/11/2020
Taxa cens animals domèstics

04/09/2020

05/11/2020
Taxa per recollida escombraries domiciliària

04/09/2020

05/11/2020
Taxa de cementiris

04/09/2020

05/11/2020
Preu públic brossa comercial

04/09/2020

05/11/2020