Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

19.300 alumnes comencen el curs a Mataró

Escoltar

19.300 alumnes comencen el curs a Mataró

Entre el dilluns 15 de i el proper dia 19 de setembre, uns 19.300 alumnes d'educació especial, infantil, primària i secundària obligatòria i post obligatòria començaran el nou curs a la nostra ciutat. La majoria d'aquests alumnes s'incorporen el dilluns 15, ja que el dia 19 ho faran els alumnes de cicles formatius de grau superior de la formació professional específica.

Posteriorment, ho faran els alumnes dels programes de garantia social, dels cursos d'adults i de l'Escola oficial d'idiomes.

Educació infantil (1r. cicle)

En aquesta etapa educativa de 0 a 3 anys, a principis de setembre van començar les classes els 468 alumnes de les diferents escoles bressol gestionades per l'Institut Municipal d'Educació de Mataró i els aproximadament 800 alumnes de les llars d'infants privades.

Durant tot aquest any, s'han anat fent i es faran fins a finals d'any, diverses actuacions de manteniment i millora, tant als edificis i instal·lacions, com de parament, a les 6 escoles de l'IME, de l'ordre dels 24.000 EUR.

Estan en procés de execució les obres de la nova escola bressol Tabalet, que estaran acabades el proper més de desembre. La inversió total assumida per l'Ajuntament per la construcció d'aquest centre serà de l'ordre de 1.382.327,83 EUR. i la subvenció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de 168.583,90 EUR, que només representa un 12,19%.

Educació Infantil de 2n. cicle i Educació Primària

Al segon cicle d'Educació infantil i Primària hi ha inscrits uns 10.300 alumnes de 3 a 12 anys, 5.000 en centres públics i 5.300 en centres concertats. Respecte el curs anterior hi ha hagut un augment de 4 aules de 3 anys, als CEIP 2 al CEIP J.M. Peramàs i 2 al CEIP A. Bransuela, per atendre la demanda dels alumnes nascuts el 2000.

Al llarg de tot l'any, i en especial durant els mesos d'estiu, l'Ajuntament ha estat treballant i treballa en els diferents centres a l'objecte d'adequar-los a les necessitats actuals i millorar-los. Aquestes obres de manteniment i millora responen a una planificació anual d'actuacions elaborada en funció de les demandes fetes pel centres a l'inici del curs anterior. Concretament, durant l'any 2003, s'han pressupostat pels centres públics d'educació infantil i primària 509.357,76 EUR, que es dedicaran a manteniment d'edificis i instal·lacions, tant correctiu com preventiu o normatiu, a actuacions programades de millores a totes les escoles i actuacions d'inversió extraordinàries, tal com l'arranjament de l'Illa Educativa de la Llàntia i l'adequació del solar que ocupava l'antiga caserna de la guàrdia civil, per a la construcció de la nova escola Anxaneta.

També s'han fet obres d'adequació de les 4 aules per alumnes de 3 anys, anys als CEIP J.M. Peramàs i A. Bransuela, assumides íntegrament per l'Ajuntament.

A més a més del pressupost global que es destina als CEIP s'ha de comptar amb les actuacions directes del personal del Servei de Manteniment, en quant a actuacions de manteniment de tot tipus, jardineria, trasllats interiors de mobiliari, neteges especials, actuacions en el patis i desguassos, trasllat i instal·lació de materials per festes, etc.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dins el seu compromís pel període 2000-2003 de destinar 90.151,81 EUR per cada un dels 4 anys a obres de RAM (reforma, millora o ampliació) a primària, ha dut a terme la renovació de la instal·lació elèctrica del CEIP Àngela Bransuela.

Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria

Els estudiants d'Educació secundària Obligatòria, de Batxillerats, de Cicles formatius de grau mitjà i grau superior i dels Programes de garantia social seran aproximadament uns 4.400 alumnes matriculats als centres públics i 4.600 als centres privats.

L'Institut Municipal d'Educació, ha destinat, dins el pressupost corresponent al 2003, la quantitat de 189.049,95 EUR per manteniment, millores i inversió a l'IES Miquel Biada, en que s'han efectuat diferents millores a l'edifici i les seves instal·lacions, i nova adquisició o reposició de maquinària, utillatge, mobiliari i equips informàtics. L'actuació més important serà l'obra de reforç del nucli de serveis.

A més a més, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha dut a terme unes obres de remodelació i adaptació d'uns serveis a l'IES Thos i Codina i d'arranjament a les pistes esportives de l'IES Alexandre Satorras.

Finalment, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha construït el gimnàs a l'IES Puig i Cadafalch, llargament reivindicat pel centre i l'Ajuntament. Inicialment, hauria d'haver estat construït a inici del passat curs, però les obres han acabat a finals del passat mes d'agost, estan fent-se encara els darrers acabats, connexions, etc.

A principis de juliol passat, van començar les obres de l'Escola Oficial d'Idiomes a l'edifici dels antics jutjats, pel que s'espera que pel proper gener de 2004 les classes, que ara s'estan fent de forma provisional a l'IES Damià Campeny, es puguin traslladar a la nova ubicació. Per aquest curs ja s'impartirà el tercer nivell d'anglès, francès i alemany, que se suma als dos que s'oferien el curs passat.