Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Portaveus

Escoltar

Junta de Portaveus

Què és?

La Junta de Portaveus és l’òrgan municipal que, sota la presidència de l’Alcaldia, agrupa tots els portaveus dels grups municipals. La secretaria de la Junta correspon al secretari/a de la Corporació o a la persona en qui delegui. Cada grup municipal designa el seu Portaveu i un substitut que, en cas d’absència del titular, actuarà de manera automàtica.

La Junta de Portaveus assessora l’alcalde o alcaldessa en qüestions d’ordre relatives al Ple municipal. També pot prendre acords de naturalesa decisòria en els següents casos:

a) Acorda les declaracions institucionals que consideri oportunes sobre matèries d’interès polític, general o d’abast supramunicipal. L’alcalde o alcaldessa dona compte al primer Ple ordinari de les declaracions institucionals aprovades per la Junta de Portaveus.

b) La Junta de Portaveus també pot prendre acords sobre els assumptes i matèries que li vinguin conferits pel Reglament Orgànic Municipal o li delegui un òrgan municipal amb facultats decisòries originàries.

 

On i quan se celebra?

Les sessions de la Junta de Portaveus poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries són les convocades per l’Alcaldia amb caràcter previ a la celebració d’un Ple ordinari o extraordinari. Les sessions extraordinàries són les convocades per l’Alcaldia a iniciativa pròpia o de dos grups municipals, sense que cap d’ells pugui demanar més de tres a l’any.

 

Règim de funcionament

La Junta està presidida per l’alcalde o alcaldessa, i es considera constituïda amb la presència de la tercera part dels seus membres, amb un mínim de tres, alcalde inclòs. Els acords de la Junta s’adopten per majoria simple. Les votacions s’efectuen per vot ponderat dels representants dels grups municipals, més el de l’alcalde o alcaldessa, que té el valor d’1 vot.

 

Més informació sobre el funcionament de la Junta de Govern al Reglament Orgànic Municipal.

 

Composició actual

President
David Bote Paz (Alcalde) (PSC-CP)

Portaveus

 

Juntes de portaveus

29/01/2024

Declaració institucional que presenta el grup municipal socialista a l'Ajuntament de Mataró. Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, ECPM, VOX i PP

 

 

Votacions:

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ALCALDE (1)

 

 

 

PSC (11)

11

 

 

ECPM- ECG (2)

2

 

 

ERC-ME (4)

 

 

4

VOX (4)

4

 

 

JUNTS (3)

 

 

3

PP (2)

2

 

 

CUP (1)

 

 

1

Total

19

 

8

 

 

A continuació podeu descarregar en PDF el text íntegre de la declaració.

 

 

Arxius adjunts

Declaració institucional presentada pel grup municipal d'En Comú Podem. Aprovada amb les esmenes presentades pels grups municipals d'ERC i la CUP - AMUNT.

 

 

Votacions:

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ALCALDE (1)

 

 

 

PSC (11)

11

 

 

ECPM- ECG (2)

2

 

 

ERC-ME (4)

4

 

 

VOX (4)

 

 

4

JUNTS (3)

 

 

3

PP (2)

2

 

 

CUP (1)

1

 

 

Total

20

 

7

 

 

A continuació podeu descarregar en PDF el text íntegre de la declaració.

Arxius adjunts

08/01/2024

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'Esquerra. Aprovada amb esmenes del Grup Municipal Socialista.

Votacions:

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ALCALDE (1)

 

 

 

PSC (11)

 

 

 

ECPM- ECG (2)

2

 

 

ERC-ME (4)

4

 

 

VOX (4)

 

4

 

JUNTS (3)

3

 

 

PP (2)

 

 

2

CUP (1)

1

 

 

total

10

4

2

 

A continuació podeu descarregar en PDF el text íntegre de la declaració.

Arxius adjunts

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal Socialista. Aprovada amb esmenes del Grup Municipal d'Esquerra.

Votacions:

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ALCALDE (1)

 

 

 

PSC (1

 

 

 

ECPM- ECG (2

2

 

 

ERC- MES (4

4

 

 

VOX (

4

 

 

JUNTS (3)

3

 

 

PP ( 2)

2

 

 

CUP (1

 

1

 

total

15

1

 

 

A continuació podeu descarregar en PDF el text íntegre de la declaració.

Arxius adjunts

11/12/2023

Presentada pel grup municipal socialista amb el suport del grup municipal d'En Comú Podem Mataró.

Votacions:

 


 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ALCALDE (1)

 

 

 

PSC (11)

11

 

 

ECPM-ECG (2)

2

 

 

ERC-MES (4)

4

 

 

VOX ( 4)

 

 

4

JUNTS (3)

 

 

 

PP ( 2)

2

 

 

CUP (1)

1

 

 

total

20

 

4

 

A continuació podeu descarregar en PDF el text íntegre de la declaració.

Arxius adjunts

Declaració Institucional presentada pel grup municipal del Partit Popular amb el suport dels grups del PSC, ECPM, ERC, JUNTS i CUP.

 

Votacions:


 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ALCALDE (1)

 

 

 

PSC (11)

11

 

 

ECPM-ECG (2)

2

 

 

ERC-MES (4)

4

 

 

VOX ( 4)

 

 

4

JUNTS (3)

3

 

 

PP ( 2)

2

 

 

CUP (1)

1

 

 

total

23

 

4

 

A continuació podeu descarregar en PDF el text íntegre de la declaració.

Arxius adjunts

Declaració Institucional presentada pels grups municipals d'En Comú Podem, la CUP, Junts per Mataró i Esquerra Republicana, amb el suport dels grups municipals del Partit Popular i del Partit Socialista.

 

Votacions:

 


 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ALCALDE (1)

 

 

 

PSC (11)

11

 

 

ECPM-ECG (2)

2

 

 

ERC-MES (4)

4

 

 

VOX ( 4)

 

 

4

JUNTS (3)

3

 

 

PP ( 2)

2

 

 

CUP (1)

1

 

 

total

23

 

4

 

A continuació podeu descarregar en PDF el text íntegre de la declaració.

 

Arxius adjunts

27/10/2023

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC.

Votacions: 


 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ALCALDE (1)

 

 

 

PSC (11)

11

 

 

ECPM-ECG (2)

2

 

 

ERC-MES (4)

4

 

 

VOX ( 4)

4

 

 

JUNTS (3)

3

 

 

PP ( 2)

2

 

 

CUP (1)

1

 

 

Total

27

 

 


A continuació podeu descarregar en PDF el text íntegre de la declaració.

Arxius adjunts

02/10/2023

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP.

 

Votacions

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ALCALDE (1)

     

PSC (11)

11
   

ECPM-ECG (2)

2
   

ERC-MES (4)

4
   

VOX ( 4)

 
4
 

JUNTS (3)

3
   

PP ( 2)

   
2

CUP (1)

1
   
Total
21
4
2

 

A continuació podeu descarregar en PDF el text íntegre de la declaració.

Arxius adjunts

Declaració institucional presentada pel Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

 

Votacions

 


 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ALCALDE (1)

     

PSC (11)

   
11

ECPM-ECG (2)

2
   

ERC-MES (4)

4
   

VOX ( 4)

 
4
 

JUNTS (3)

     

PP ( 2)

 
2
 

CUP (1)

1
   

total

7
6
11

 

A continuació podeu descarregar en PDF el text íntegre de la declaració.

 

Arxius adjunts

Declaració institucional presentada pel Grup municipal d'En Comú Podem Mataró.

 

Votacions


 

A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIÓ

ALCALDE (1)

 

 

 

PSC (11)

11
   

ECPM-ECG (2)

2
   

ERC-MES (4)

4
   

VOX ( 4)

   
4

JUNTS (3)

     

PP ( 2)

2
   

CUP (1)

1
   

total

20
 
4

 

A continuació podeu descarregar en PDF el text íntegre de la declaració.

 

Arxius adjunts

Declaració institucional presentada pel Grup municipal del PSC.

 

Votacions


 

A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIÓ

ALCALDE (1)

 
 
 

PSC (11)

11
 
 

ECPM-ECG (2)

2
 
 

ERC-MES (4)

4
 
 

VOX ( 4)

 
4
 

JUNTS (3)

 
 
 

PP ( 2)

 
2
 

CUP (1)

1
 
 

total

18
6
 

 

A continuació podeu descarregar en PDF el text íntegre de la declaració.
           

Arxius adjunts

04/09/2023

Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal Socialista. Aprovada amb esmenes del Grup municipal d'En Comú Podem Mataró i del Grup Municipal de la CUP Mataró.

Votacions

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ALCALDE (1)

 

 

 

PSC (11)

11

 

 

ECPM-ECG (2)

2

 

 

ERC-MES (4)

4

 

 

VOX ( 4)

 

4

 

JUNTS (3)

3

 

 

PP ( 2)

 

 

2

CUP (1)

1

 

 

total

21

4

2

 

A continuació podeu descarregar en PDF el text íntegre de la declaració.


Arxius adjunts