Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un nou tram de la La Riera serà de vianants a final del 2004

Escoltar

Un nou tram de la La Riera serà de vianants a final del 2004

Avui, dimarts 16 de setembre, ha estat presentat en la Comissió Informativa de Serveis Territorials el projecte inicial de reurbanització del tram de La Riera comprès entre el carrer de Sant Josep i la Muralla de la Presó.

Les obres representaran l'ampliació de la zona de vianants del centre de la ciutat i la continuïtat de la reurbanització iniciada en el tram baix de La Riera l'any 1997, que va representar un impuls en la consolidació d'aquest carrer com a eix comercial.

El projecte preveu seguir el mateix criteri d'urbanització del tram que ja és de vianants, pavimentant a un sol nivell les voreres i la calçada amb pedra natural granítica i aliniant l'arbrat.

Les obres tenen un pressupost inicial de 1.081.830, 86 euros i compten amb una subvenció dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de 300.000 euros.

El termini d'execució dels treballs serà de 12 mesos, un cop el projecte hagi estat aprovat en el Ple d'octubre, i s'hagin superat els tràmits d'informació pública i licitació a una empresa constructora. Es calcula que les obres començaran entre gener i febrer del 2004 i que puguin estar acabades abans del Nadal de l'any que ve.

Renovació de l'enllumenat i de l'arbrat

L'àmbit de l'obra compren 3.650 m2, que inclouen els 215 m de La Riera i el carrer d'en Pedró.

Abans dels treballs de reurbanització es realitzaran prospeccions arqueològiques a la zona i, posteriorment, es realitzaran els enderrocs de les voreres existents i s'actuarà sobre la xarxa de clavegueram, que en part serà renovada.

L'enllumenat públic es renovarà totalment i s'instal·laran fanals nous, iguals que els que hi ha en el tram inferior de La Riera, i se seguirà el mateix criteri pel que fa a l'arbrat. Els til·lers existents actualment i que es troben en procés degeneratiu a nivell fitosanitari seran substituïts per Tells de fulla gran (els exemplars substituïts seran replantats en la mesura del possible) i es conservaran, en canvi, els plàtans del tram comprès entre el carrer Bonaire i el carrer de la Presó, que presenten les mateixes característiques que els del tram superior de La Riera. Tota la nova jardineria comptarà amb rec automàtic.

Les obres es completaran amb la instal·lació de 3 mòduls de contenidors soterrats d'escombraries i amb la col·locació de nous elements de mobiliari, com ara bancs i cadires de fusta i papereres.

La conversió d'aquest tram de La Riera en zona de vianants implicarà una revisió de la mobilitat a la zona, que preveu la limitació de l'accés del trànsit rodat a residents i operacions de càrrega i descàrrega. Per altra banda, l'Ajuntament està negociant amb l'empresa que gestiona l'aparcament subterrani de La Riera invertir els accessos dels vehicles, col·locant l'accés a aquest equipament pel carrer d'en Moles.