Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comencen les obres de reurbanització d'un tram del carrer del Cós

Escoltar

Comencen les obres de reurbanització d'un tram del carrer del Cós

Aquesta setmana està previst que l'Ajuntament comenci les obres de reurbanització del carrer del Cós. El projecte consisteix en la pavimentació a un sol nivell de la calçada i vorera del tram del carrer del Cós comprès entre els carrers de Sant Francesc de Paula i de Sant Joan, i en l'arranjament de les cantonades d'aquests carrers. Així, aquest tram s'afegeix a la zona de vianants del carrer i la plaça de Sant Joan.

En total, el tram que s'urbanitzarà comprèn 660 m2 de carrer, on últimament s'han anat enderrocant habitatges per tal d'aconseguir una amplada homogènia d'11 metres.

Les obres no afectaran cap terreny privat. Únicament es duran a terme al carrer, on es prohibirà el trànsit de vehicles i es limitarà la circulació de vianants mentre durin els treballs.

El projecte, que va ser adjudicat a l'empresa Constraula Enginyeria i Obres, SA, té un pressupost de 97.330,35 euros i està previst que duri 9 setmanes.

Aquests treballs inclouran també la renovació del mobiliari urbà, del servei d'abastament d'aigua potable, de la xarxa de clavegueram i de drenatge de les aigües pluvials, del servei d'electricitat i d'enllumenat públic, i del servei de telefonia.

Descripció de l'obra

Per tal de realitzar l'obra, primer seran retirats els elements del mobiliari urbà, com ara papereres, baranes, mollons o bancs, i de senyalització vertical. També es demoliran les voreres i vorades de panot hidràulic i de la calçada de llamborda i asfalt actual. El nou paviment del carrer tindrà llambordes de formigó colorejat al centre de la calçada, i lloses de pedra artificial, de color i granellades, a les voreres.

A la sortida pel carrer de Sant Francesc de Paula hi haurà un gual, per tal de facilitar el pas dels vehicles. El nom del carrer del Cós es podrà llegir al paviment del carrer, format per lletres de relleu en una planza de fósa dúctil pintada amb oxiron negre. També s'hi col·locaran papereres trabucables.

Un cop que Constraula SA hagi procedit a la demolició de les voreres, AMSA farà la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable. Aquesta empresa ha estat qui ha donat les indicacions necessàries per tal de dimensionar la xarxa de clavegueram.

El projecte planteja la construcció d'un nou col·lector, de nous embornals per recollir l'aigua del carrer i realitzar nous pous de registre i anul·lar els existents.

Pel que fa a la xarxa d'enllumenat públic, els 4 punts de llum situats sobre les façanes seran substituïts per làmpades de baix consum energètic. Els encreuaments de les línies aèries de la xarxa de telefonia es soterraran, de manera que les línies només estaran presents a les façanes dels edificis.