Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament aprova el projecte de la nova plaça de la Gatassa

Escoltar

L'Ajuntament aprova el projecte de la nova plaça de la Gatassa

El Ple de l'Ajuntament va aprovar dijous passat el projecte de reurbanització de la plaça de la Gatassa, que es construirà a sobre de l'aparcament subterrani de 82 places que actualment està en obres en aquesta zona del barri de Cerdanyola.

La nova plaça tindrà dos nivells, donat la pendent que presenta el terreny, que és de més de 5 metres entre el punt més elevat i el més baix. L'espai públic quedarà delimitat pels carrers de Salvador Llanas i de la Gatassa i per un bloc de pisos adjacent. Les obres inclouran l'eixamplament de les voreres del carrer de la Gatassa, així com la millora dels recorreguts i l'accessibilitat per a vianants a la plaça, suprimint les barreres arquitectòniques.

El projecte té un pressupost de 467.514,49 euros i el termini d'execució serà de 6 mesos. Abans no comencin les obres, el projecte ha de superar els tràmits d'exposició pública i aprovació definitiva. El Ple de l'Ajuntament va aprovar també dijous passat encarregar els treballs a l'empresa municipal d'urbanisme, PUMSA.

Una plaça enjardinada amb dos nivells

L'àmbit de la reurbanització és de 2.897 m2, dels quals 1.789 m2 corresponen directament a la plaça pública enjardinada.

La nova plaça de la Gatassa tindrà 2 nivells comunicats a través d'una rampa situada a la cantonada amb el carrer de Salvador Llanas. El nivell inferior serà el més gran, contindrà l'edicle d'accés a l'aparcament subterrani i tindrà tant una zona d'estada com una zona de jocs infantils. Al nivell superior es mantindrà el passeig arbrat que dóna accés als comerços de la zona, ampliant-lo a 4 metres d'amplada.

El projecte representa una actuació important quant a jardineria, que comptarà amb xarxa de reg automatitzada. En l'àmbit concret de la plaça hi haurà 25 arbres: es transplantaran les dues palmeres que ja existien, i es posaran 6 exemplars de mèlia, 6 d'acàcia taperera , i 11 de xicranda. A més, al passatge per vianants es plantaran 9 exemplars de ginkgo, i a les voreres del carrer de Gatassa 3 ginkgo més i 5 fotímies. També hi haurà jardineres amb juníperus i es farà una estesa de triturat d'escorça de pi tant a les jardineres com als escossells dels arbres.

La zona central d'estada es pavimentarà amb llambordí ceràmic i es completarà amb la plantació dels nous arbres i plantes tamissants, a més de transplantar les palmeres. En canvi, la zona de jocs infantils serà de sauló i quedarà delimitada per una tanca de protecció i pel mur de la rampa que separa els dos nivells. Concretament, en aquest indret es col·locaran 3 balancins sobre molles (un d'ells per a infants amb mobilitat reduïda), 2 tobogans i un gronxador doble.

Pel que fa a la resta de paviments que es faran servir, està previst que les zones de pas de vianants i la rampa siguin de pedra artificial abuixardada i que les voreres que envolten la plaça siguin de panot.

El nou enllumenat consistirà en dos tipus de llums: columnes amb esfera als perímetres i un altre tipus de columnes de llum (tipus Sant Oleguer) a l'interior de la plaça i al passatge de vianants.

Finalment, es col·locarà nou mobiliari urbà consistent en bancs de fusta d'Iroko, papereres metàl·liques i una font.

L'adequació de les voreres perimetrals de la plaça, on es construiran guals per suprimir barreres arquitectòniques, permetrà a la companyia Aigües de Mataró revisar prèviament els trams de canonades que passen per sota i fer les adequacions que siguin necessàries. Quant a la resta de serveis, està previst eliminar la xarxa d'electricitat aèria que creua l'àmbit de l'obra, grapant els cables a les façanes i soterrant aquells trams on sigui possible.