Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament demana que el català sigui reconegut com a llengua de la Constitució Europea

Escoltar

L'Ajuntament demana que el català sigui reconegut com a llengua de la Constitució Europea

La proposta de resolució presentada pel grup municipal d'ERC per al reconeixement de la llengua catalana com a llengua de la Constitució Europea, va ser aprovada per unanimitat en el Ple que es va celebrar el passat 17 de juny.

La proposta exposa que la Constitució Espanyola de 1978 garanteix que cap ciutadà no pugui ser discriminat per raó de llengua i alhora proclama que la llengua catalana serà, per part de l'Estat, objecte d'especial respecte i protecció.

I que al projecte de Constitució de la Unió Europea, actualment en tràmit, a la Carta dels Drets Fonamentals, prohibeix tota discriminació per raó de llengua com també reconeix el dret a la utilització de la llengua respectiva en adreçar-se a les institucions i organismes de la Unió si aquesta és una de les llengües de la Constitució.

El document afegeix que davant d'aquests drets proclamats, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya entenen que la llengua oficial pròpia del país hauria de ser reconeguda com a llengua de la Constitució Europea, no solament per la seva tradició literària, ni pel nombre tan considerable de parlants, sinó perquè com a part integrant del patrimoni cultural europeu i pel seu caràcter oficial, implica uns drets lingüístics que no es poden negligir.

Per tot això, el Ple va adoptar els següents acords:

PRIMER: El Ple de l'Ajuntament de Mataró manifesta i declara que la llengua catalana ha de ser considerada "Llengua de la Constitució Europea".

SEGON: Així mateix, reivindica la igualtat de tots els ciutadans proclamada a la Constitució Europea i reclama que els ciutadans europeus que tenen la llengua catalana com a pròpia, així com qualsevol altra d'oficial, no siguin discriminats.

TERCER: S'acorda trametre aquesta declaració al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Ministeri d'Afers Exteriors i al Parlament Europeu, perquè facin les gestions i els tràmits precisos per assolir que la llengua catalana sigui constitucional i, al mateix temps, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya no siguin discriminats per raó de llengua.