Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró impulsa la creació d'un Observatori de la salut

Escoltar

Mataró impulsa la creació d'un Observatori de la salut

Avui dimarts, 24 de febrer, el regidor de Benestar Social, Salut i Consum, Oriol Batista, presentarà a Can Palauet, a les 19.30 h, l'edició del Pla municipal de salut de Mataró 2003-2006. En el transcurs de l'acte es pronunciarà la conferència "Un nou impuls per a la salut pública a Catalunya: el paper dels municipis" que anirà a càrrec d'Antoni Plasència, director general de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

El document recull el procés d'elaboració del Pla de salut; els problemes prioritzats: objectius i intervencions i en els annexos dades i estadístiques referents a diferents indicadors de la població de Mataró (naixements, consum d'alcohol, sedentarisme i consum de drogues, entre d'altres).

Què és el Pla municipal de salut?

El Pla de salut és l'eina que orienta les polítiques de salut pública que es portaran a terme a la ciutat en els propers anys. Per tal d'elaborar-lo s'ha utilitzat una metodologia participativa en la qual hi han col.laborat més de 200 persones d'entitats, associacions i tècnics de l'Administració.

El treball, que s'ha desenvolupat en tres fases, té com a eixos principals d'actuació: els problemes vinculats als hàbits i estils de vida; els accidents de trànsit; la salut mental i l'atenció a les persones grans.

El Pla està concebut com una eina útil i viva per a la ciutat que cada any es treballarà en el Consell Municipal de la Salut on s'acordaran plans d'accions anuals.

Quins són els objectius del Pla de salut?

El Pla de salut es va aprovar el març de 2003. Al llarg de l'any es van portar a terme intervencions en relació a problemes de salut com la promoció d'hàbits alimentaris més saludables; seguretat vial i prevenció d'accidents; prevenció d'embarassos en noies adolescents; consum de substàncies addictives i detecció precoç de l'asma infantil.

Els objectius del Pla i algunes de les accions que s'han determinat per portar-los a terme són els següents:

1- Sistemes d'informació

. Crear un Observatori de la salut com a eina útil, vàlida, fiable i estable tant per a la detecció de problemes emergents com per a la planificació d'intervencions.

L'Observatori permetrà fer una valoració en cada moment possibilitant les polítiques i actuacions més adequades a dur a terme. L'Observatori és la base del desenvolupament del Pla.

Accions: posar en funcionament l'Observatori.

2- Promoció de la salut i estils de vida

. Reduir el sedentarisme en la població de Mataró.

. Promoure hàbits alimentaris saludables.

Accions: celebrar el Dia mundial de l'alimentació; jornades de salut i alimentació; campanyes didàctiques sobre alimentació per a nens i adolescents; programa de detecció precoç de l'asma infantil.

3- Problemàtiques de salut sexual i reproductiva en joves

. Conèixer la situació actual de les IVE (interrupcions voluntàries de l'embaràs) i embarassos en la població jove de Mataró

. Millorar els coneixements sobre salut sexual i reproductiva dels joves de Mataró

. Millorar l'accés dels joves als diferents mitjans anticonceptius

Accions: identificació dels perfils de risc; elaborar un catàleg de recursos públics i vies d'accés; tallers didàctics de sexualitat i afectivitat.

4- Protecció de la salut

. Minimitzar els riscos de salut comunitària enfront de la legionel.losi, millorant el control dels sistemes de sanejament ambiental.

. Vetllar per la seguretat alimentària de la població de Mataró.

. Conèixer si hi ha vincles entre l'augment de la incidència d'asma infantil a Mataró i els al.lèrgens ambientals.

Accions: programes de control de la legionel.losi, de piscines d'ús públic, de menjadors col.lectius i d'establiments alimentaris.

5- Consum de substàncies addictives

. Disminuir la prevalença de consumidors de drogues en la població jove (15-29 anys).

. Incrementar el percentatge de cessació de l'hàbit de consumir drogues.

. Disminuir els riscos associats al consum de drogues.

Accions: protocol d'actuació en cas de detecció de consum en l'àmbit escolar; manteniment dels programes "Drogues, què?" i "Energy control".

6- VIH

. Disminuir la incidència de la infecció pel VIH per via sexual.

. Disminuir la incidència de la infecció pel VIH per via parenteral.

Accions: instal.lació de màquines expenedores de preservatius en espais de joves; programes de prevenció de la Sida en centres de batxillerat; distribució gratuïta de preservatius; programa d'intercanvi de xeringues.

7- Accidents

. Reduir el nombre d'accidents de trànsit mitjançant mesures que actuïn sobre usuaris, vehicles i entorn.

. Sensibilitzar als ciutadans sobre les repercussions sanitàries, econòmiques i socials causades pels accidents de trànsit.

. Promoure el debat sobre la vulnerabilitat de certs grups d'usuaris de les vies públiques.

Accions: celebració del Dia mundial de la salut amb el lema "La seguretat vial".

8- Envelliment

. Facilitar el manteniment de les persones grans, tant vàlides com depenents, en el seu entorn.

. Retardar l'aparició de dependència, mitjançant la realització d'activitats preventives.

Accions: jornades de salut i alimentació; creació de la "Finestra única" per millorar la coordinació entre departaments i institucions; potenciar el Consell municipal de la Gent Gran com a element de participació; manteniment dels programes de Benestar Social com el "Xec servei" i el d'"Atenció a les persones més grans de 80 anys i amb dependència" i estudiar la possibilitat de promoure una xarxa d'intercanvi i suport social en la que el temps és la unitat de valor i canvi, els "Bancs de temps".