Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La ronda de Rafael Estrany s'urbanitzarà per donar prioritat als vianants

Escoltar

La ronda de Rafael Estrany s'urbanitzarà per donar prioritat als vianants

La ronda de Rafael Estrany s'urbanitzarà amb l'objectiu d'acostar als veïns del sector els equipaments i la zona verda situats a l'espai delimitat entre el vial i la riera de Sant Simó, pacificant el trànsit i augmentant la seguretat dels vianants. La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el passat 4 d'abril el projecte d'urbanització, que aquesta tarda es presentarà als veïns de la zona.

La reunió informativa se celebrarà a les 19.00 hores al CEIP Germanes Bertomeu (carrer de la República Dominicana, 15), i anirà a càrrec de la regidora d'Obres, Montse López, el regidor de Mobilitat, Fermí Manchado, i el president del Pla Integral de Rocafonda-El Palau, Oriol Batista.

L'àmbit del projecte és tota la ronda, entre la plaça de Josep Cusachs i la carretera de Mata, amb una superfície total de 10.240 m2. Es tracta de l'única avinguda ampla de la part nord del barri, i canalitza el trànsit de la ronda de Mataró (C-32). El fet que bona part dels equipaments d'aquest sector estiguin situats a l'altra banda de la ronda de Rafael Estrany, provoca que els vianants travessin sovint el vial.

La urbanització de la ronda Rafel Estrany forma part d'un avantprojecte més ampli, aprovat per la Junta de Govern el passat mes de febrer, que està previst executar per fases en els propers anys. L'avantprojecte inclou, entre altres actuacions, la construcció en futures fases d'un aparcament en superfície, un aparcament soterrat i, a la coberta d'aquest darrer, la construcció d'una plaça pública.

Descripció de les obres

El projecte preveu convertir en zona de vianants el tram de la ronda comprès entre el carrer de Pablo Ruiz Picasso i el carrer dels Músics Cassadó. Aquest tram quedarà urbanitzat a un sol nivell i la prioritat de la circulació serà invertida per donar preferència als vianants.

Els altres dos trams, compresos entre el carrer de Pablo Ruiz Picasso i la carretera de Mata, i entre el carrer dels Músics Cassadó i la plaça de Josep Cusachs, tindran una calçada de 6 metres. Al costat sud hi haurà un aparcament en cordó de 2 metres i una vorera de 4 metres, mentre que la vorera del costat nord tindrà 7,70 metres, amb un carril bici. D'aquesta manera es reduirà la calçada, que actualment ocupa 13 metres, i s'ampliaran les voreres.

Al cantó nord del vial hi haurà dues fileres de punts de llum, de 4,5 metres d'alçada, amb dues bombetes de vapor de sodi de 100 W cadascuna. Al tram per a vianants del cantó sud s'instal·larà una filera de columnes de 7 metres d'alçada i bombetes de vapor de sodi de 150 W de potència. Per a la resta del cantó sud es mantindrà l'enllumenat existent.

A tot el vial es col·locaran embornals de nova planta per a la recollida d'aigües.

Està previst instal·lar un sistema de reg automatitzat, i també una xarxa paral·lela per a boques de reg de comandament manual. S'hi plantaran Mèlies (Melia azederach).

Al llarg de tot el vial es col·locaran bancs i butaques de model neoromàntic, i papereres trabucables. A la zona amb prioritat invertida està prevista la instal·lació de pilones.

El termini previst per a l'execució de les obres, un cop s'adjudiquin els treballs, és de 8 mesos. Les obres estan pressupostades en d'1.686.372 €.

El projecte s'inclou dins el Pla Integral de Rocafonda-El Palau i compta amb el suport del Fons Social Europeu de la Unió Europea.