Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament comença la reurbanització dels carrers de Sant Francesc de Paula i del Cós

Escoltar

L'Ajuntament comença la reurbanització dels carrers de Sant Francesc de Paula i del Cós

L'Ajuntament comença aquesta setmana la reurbanització del carrer de Sant Francesc de Paula i del tram del carrer del Cós comprès entre els carrers de Sant Francesc de Paula i de Sant Antoni.

El carrer de Sant Francesc de Paula té una llargada de 250 m i una amplada variable entre 4,5 i 5 metres. El tram del carrer del Cós comprès entre els carrers de Sant Francesc de Paula i de Sant Antoni té una llargada de 52 m i una amplada variable, d'entre 10 i 15 m. La superfície total que s'urbanitzarà és de 1.705 m2.

Aquests dos carrers quedaran urbanitzats a un sol nivell i s'afegiran així a la zona de preferència per a vianants del carrer de Sant Joan, la plaça de Sant Joan, el passatge de la Fragata i la resta del carrer del Cós.

En els dos carrers, la calçada i la vorera es pavimentaran amb materials diferents. La calçada serà amb paviment de llamborda de formigó, i la vorera, amb peces de pedra artificial granellades.

A les entrades i sortides amb el carrer de Sant Antoni, el Camí Ral i el passatge Marina de Llevant, que no són de preferència per a vianants, es posaran guals per permetre el pas de vehicles dels residents.

Al carrer del Cós s'hi instal·laran 6 contenidors soterrats: 1 per a paper i cartró, 1 per a vidre, 1 per a plàstic i 3 per al rebuig.

Les línies elèctriques i els encreuaments d'aquestes es soterraran així com els encreuaments de la xarxa telefònica.

La xarxa d'abastament d'aigua potable es mantindrà, ja que es troba en bon estat. Pel que fa al clavegueram, es renovaran els embornals i els claveguerons de les escomeses de les parcel·les a la xarxa general. Els pous de registre es resituaran.

Pel que fa a l'enllumenat públic, aquest es farà amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió. Al carrer del Cós, les làmpades seran de 150 W i estaran situades sobre columnes de 4 m amb dos braços. Al carrer de Sant Francesc de Paula, s'hi instal·laran braços murals a les parets. En aquest carrer, les làmpades tindran una potència de 100 W.

Al carrer del Cós, està previst plantar-hi fotínies i amèlies.

Les obres, que estan adjudicades a l'empresa Constraula Enginyeria i Obres SA, tenen una durada prevista de 5 mesos i un cost de 223.432 euros.