Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament demana al govern espanyol que aprovi la llei de la memòria històrica

Escoltar

L'Ajuntament demana al govern espanyol que aprovi la llei de la memòria històrica

El Ple va aprovar per unanimitat el passat dijous 3 de novembre una resolució que dóna suport a les actuacions per recuperar la memòria històrica i demana al govern de l'Estat que aprovi la llei de la memòria històrica. El grup municipal de CiU va retirar la proposta que havia presentat inicialment a favor d'un text consensuat amb el PSC i ERC.

El text de la resolució és el següent:

"Atès que enguany es commemora el seixanta cinquè aniversari de l'afusellament i la mort del President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover, per part de l'exèrcit franquista, com a conseqüència de la sentència dictada en consell de guerra.

Atès que Lluís Companys és un dels líders catalans més destacats de la nostra història. Va ser President del Parlament de Catalunya i ministre de Marina, i sobretot va ser elegit President de la Generalitat el gener de 1934, única raó per la qual fou perseguit i comdemnat a mort, ja que és la figura que representava les llibertats i el poble català.

Atès que les democràcies com la catalana, i els Ajuntaments que la representem, hem de reconèixer perennement l'exemple dels seus fills més il·lustres, entre el quals Lluís Companys. I hem de fer el possible perquè el seu record i la seva lluita en defensa de les llibertats de Catalunya siguin presents als nostres municipis.

Atès que l'assassinat del President de la Generalitat exemplifica la voluntat dels vencedors de la Guerra Civil de posar fi a la realitat nacional de Catalunya.

Atesa l'existència d'un document judicial, recollit en el llibre de l'historiador Josep Benet, "El President Companys, afusellat", on textualment diu: "se hace constar por medio de la presente (diligencia), que a las seis del día de hoy ha sido ejecutada por fusilamiento la pena de muerte en la persona del reo Luis Companys Jover, en los fosos de Santa Eulàlia, del Castillo de Montjuich".

Atès que el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar el passat 8 de juny del 2004 una Proposició no de Llei sobre el reconeixement de les víctimes de la guerra civil, del franquisme i d'aquells que van defensar la democràcia i van lluitar per al restabliment de les llibertats durant la transició; va aprovar també una altra Proposició no de Llei sobre reconeixement i ajut a les víctimes del franquisme i relativa a la reparació moral a totes les persones que varen ser represaliades durant la dictadura franquista i al reconeixement de la important contribució de tots aquells que van participar en la lluita i resistència antifranquistes per a la instauració d'un règim democràtic a l'Estat Espanyol.

Atès que s'ha aprovat també una Proposició no de Llei sobre mesures encaminades a la conservació i catalogació en els arxius civils i militars dels expedients i sumaris instruïts contra els represaliats de la Guerra Civil espanyola.

Atès però, que després de la commemoració del 64è aniversari de l'afusellament del President de la Generalitat Lluís Companys i Jover, el Govern Central va anunciar l'aprovació d'una llei de la memòria històrica.

Atès però que un any després només s'ha creat una comissió que, presidida per la vice-presidenta primera del Govern, María Teresa Fernández de la Vega, s'encarregarà de l'estudi de la situació de les víctimes de la guerra i de la dictadura franquista.

Atès que es tractava d'una llei urgent que es pretenia tenir enllestida per la commemoració del 65è aniversari de l'afusellament.

Els sotasignats proposem al Ple l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- Donar suport a les proposicions no de llei aprovades al Congrés de Diputats que pretenen acabar amb les injustícies comeses per la dictadura franquista i reconèixer la feina d'aquells que van lluitar per la instauració de la democràcia.

Segon.- Instar el Govern espanyol per a que l'informe sobre els drets reconeguts a les víctimes de la Guerra Civil i als perseguits i represaliats pel règim franquista al que s'ha compromès inclogui un estudi jurídic que plantegi la nul·litat de ple dret dels dictàmens injustos emesos en els judicis sumaríssims franquistes en tant que comportaven la vulneració dels drets humans i que ni tan sols assolien el caràcter d'un procediment legal amb les degudes garanties processals.

Tercer.- Demanar al Govern espanyol que en el compliment de les seves promeses, aprovi la llei per a la memòria històrica tal i com va anunciar.

Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat que segueixi treballant per a la recuperació de la memòria històrica i pressioni perquè el Govern espanyol aprovi l'esmentada Llei.

Cinquè.- Comunicar l'adopció dels següents acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al President del Govern espanyol, a la Mesa del Congrés i del Senat, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya."