Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament signa un conveni integral amb Creu Roja per formalitzar les tasques d'aquesta organització a la ciutat

Escoltar

L'Ajuntament signa un conveni integral amb Creu Roja per formalitzar les tasques d'aquesta organització a la ciutat

L'Ajuntament de Mataró ha signat un conveni integral amb l'Assemblea Local de la Creu Roja per atorgar una subvenció a aquesta organització. El conveni es va signar el diumenge, 8 de maig, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Creu Roja.

Es tracta d'un conveni pioner, que desenvolupa de manera integral totes les activitats que durà a terme la Creu Roja al municipi de Mataró, incloses les de protecció civil.

El conveni, que estarà en vigor fins el 31 de desembre, especifica que l'Ajuntament donarà una subvenció de 111.738,40 € a l'Assemblea Local de la Creu Roja per a la realització d'activitats socials i serveis de prevenció, salvament, socorrisme i recuperació. Així, la Creu Roja durà a terme tasques en els àmbits del benestar social i de la protecció civil.

L'àmbit del benestar social inclou, entre d'altres actuacions, la distribució d'aliments a persones en situació de vulnerabilitat social, el desenvolupament de programes adreçats a la gent gran, o el trasllat gratuït en ambulància a persones sense recursos o que no disposin d'assegurança d'assistència social.

L'àmbit de la protecció civil inclou, per la seva banda, la realització de tasques de salvament, socorrisme i prevenció d'accidents a les platges, mitjançant accions de formació i informació als usuaris.

Creu Roja també es compromet a utilitzar els recursos humans, tècnics i materials dels quals disposa en la prevenció i actuació davant d'activitats de risc greu o calamitats, per exemple quan s'activin el Pla Bàsic de Protecció Civil, o els Plans d'Actuació per a incendis forestals, inundacions, risc químic, transport de mercaderies perilloses, neu o sismes.

També posarà en marxa el servei d'estada nocturna a les seves dependències per a persones sense sostre en èpoques on les temperatures siguin de 0ºC o inferiors.

Així mateix, posarà un servei de suport emocional a disposició dels afectats d'incidències o situacions d'emergència que els hagin pogut afectar, i col·laborarà en els programes d'educació viària o prevenció d'accidents.