Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcalde visita les obres de construcció del nou pavelló poliesportiu de Cirera

Escoltar

L'alcalde visita les obres de construcció del nou pavelló poliesportiu de Cirera

L'alcalde, Joan Antoni Baron, la regidora d'Obres, Montse López, i el regidor d'Esports, Ivan Pera, van visitar ahir les obres de construcció del nou pavelló poliesportiu de Cirera. El nou equipament es construeix en un solar de titularitat municipal situat a la cruïlla de l'avinguda del Corregiment amb el carrer de Terrassa, a tocar del poliesportiu de Cirera ja existent.

Les obres, que van començar el mes de juny, les executa l'empresa Construcciones Juanes SA i suposen un cost de 2.524.863 euros. Els treballs tenen una durada prevista de 16 mesos, i per tant es preveu la seva finalització el novembre de 2006.

Malgrat que l'obra de l'edifici costarà 2.524.863 euros, la inversió global que es preveu realitzar en l'àmbit afectat és de 3.924.808 euros, ja que inclou també el trasllat del camp de Futbol-7 de Cirera, actuació que ha suposat una inversió de 343.000 euros, la dotació del nou pavelló amb equipament esportiu (429.496 euros) i la urbanització dels entorns (358.196 euros). L'Ajuntament aprofitarà també per reurbanitzar un tram del carrer de Terrassa (269.253 euros).

L'Ajuntament ha rebut subvencions de la Diputació de Barcelona (2.168.000 euros) i del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya (435.132,76 euros) per executar els treballs.

Característiques del poliesportiu

El solar on es construeix el nou equipament té una superfície de 8.975 m2, dels quals 3.582 m2 seran ocupats pel pavelló.

L'edifici tindrà uns 8 metres d'alçada i combinarà l'obra vista amb una coberta metàl·lica, el disseny de la qual ha estat concebut arquitectònicament com si es tractés d'una cinquena façana. És a dir, s'ha tingut una cura especial en el tractament de la teulada, donat que serà molt visible des dels edificis de l'entorn.

Prioritat a la pràctica de l'handbol

El nou poliesportiu permetrà la pràctica de diferents activitats esportives, però la prioritat d'ús serà l'handbol. El Patronat Municipal d'Esports i el club Joventut Handbol Mataró van treballar conjuntament en la definició i possibles usos dels espais, que finalment quedaran distribuïts de la següent manera:

  • Espais esportius

a) Pista de 44 x 42 metres. Aquestes mides permeten dues pistes reglamentàries per competició d'handbol simultàniament (40 x 20), a més d'altres esports de sala (bàsquet, futbol de sala, voleibol€).

b) Sala de musculació per a entrenaments específics que es practiquen a la instal·lació.

  • Espais complementaris

a) A nivell de pista: 6 vestidors adaptats per a 18 persones amb dutxes, serveis i taquilles, 3 vestidors adaptats per a àrbitres, farmaciola i control de dopatge, 2 serveis sanitaris adaptats, 2 magatzems per a material esportiu i dels clubs, un magatzem de material de la instal·lació, un magatzem de la sala de musculació, una bugaderia, una sala de neteja, un vestíbul-recepció i sala de control d'accessos, i la sala d'instal·lacions elèctriques.

b) A nivell de grades: grades fixes per a 282 espectadors (ampliables fins a 686 amb una graderia mòbil), serveis sanitaris per al públic, vestíbul i bar, despatx de l'administració i sala de control de pista.

Mesures d'estalvi energètic

La mesura d'estalvi energètic més destacable es basa en la utilització del Tub verd, a través del qual s'aconseguirà aigua calenta sanitària i també es podrà realitzar el condicionament de l'aire.

El Servei d'Obres de l'Ajuntament també ha tingut en compte altres mesures en el disseny de l'edifici com ara la bona orientació, forma i disposició de les obertures de la instal·lació i l'aïllament tèrmic dels tancaments exteriors (coberta).

Trasllat del camp de Futbol-7

La construcció del nou pavelló ha provocat el trasllat del camp de Futbol-7. Les obres, recentment executades, es van adjudicar a l'empresa IOMSA per un import de 343.000 euros.

El camp s'ha desplaçat a un solar proper, comprès entre l'avinguda del Corregiment, el pati de l'escola pública de Cirera i el torrent de la Pólvora. La superfície de l'àmbit d'actuació és de 4.720 m2.

L'equipament ha quedat situat a nivell intermig del solar, a tocar de la tanca del pati de l'escola. El camp, de 50 x 30 metres, és de sauló compactat i està il·luminat amb 4 columnes de 12 metres d'alçada, amb 2 projectors cadascuna. Tot el perímetre està voltat per una tanca metàl·lica de 3 metres d'alçada i per xarxes de protecció de 6 metres d'alçada. Per solventar els desnivells del terreny i reduir l'impacte visual s'han fet talussos pavimentats amb llambordes recuperades.

D'altra banda, s'ha construït un aparcament amb capacitat per a 30 vehicles, amb accés des de l'avinguda del Corregiment. La zona d'estacionament queda il·luminada per una columna de 12 metres d'alçada amb 3 projectors.

El projecte d'urbanització també ha suposat l'obertura d'un passatge per a vianants, en el lateral oposat a la tanca del pati de l'escola, que connecta el nou sector residencial del Parc Central amb l'avinguda del Corregiment i l'àmbit dels equipaments esportius i escolars. El passatge, de 4 metres d'ample, està pavimentat amb llambordins de ceràmica i s'il·lumina amb 9 columnes de 4 metres d'alçada.

S'han transplantat 3 garrofers afectats per les obres del nou poliesportiu tot completant la urbanització i l'enjardinament de l'entorn de la plaça de Francesc Flos i Calcat. També s'ha plantat una palmera a l'àmbit enjardinat de l'avinguda del Corregiment.

Perspectiva del futur pavelló poliesportiu