Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova canviar la qualificació de 7 solars d'equipament per sistema de dotació d'habitatge públic

Escoltar

El Ple aprova canviar la qualificació de 7 solars d'equipament per sistema de dotació d'habitatge públic

El Ple municipal va aprovar ahir inicialment una modificació del Pla General d'Ordenació Municipal amb l'objectiu de canviar la qualificació de 7 solars actualment qualificats de sistema d'equipament per destinar-los a sistema de dotació d'habitatge públic. Els solars estan situats a l'Eixample, La Llàntia, Cerdanyola i Figuera Major.

La Llei d'Urbanisme dóna potestat als ajuntaments, mitjançant els seus plans d'ordenació urbanística, per definir el sistema d'habitatges dotacionals públics i preveure reserves de sòl destinat a la construcció d'habitatges d'aquest tipus en substitució de terrenys reservats per a equipaments. La modificació del Pla General aprovada ahir inicialment pel Ple afecta a solars que ara tenen la qualificació urbanística de sistema d'equipaments comunitaris i que passaran a tenir la qualificació de sistema de dotació d'habitatge públic.

Aquest tipus d'habitatge, en règim de lloguer, està destinat a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d'assistència o d'emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides en el document de la Memòria social urbanística, que també va aprovar ahir el Ple.

Amb la modificació del Pla General, l'ús dominant dels solars afectats serà l'habitatge públic de lloguer, garantint la ubicació d'equipaments comunitaris a les plantes baixes de les futures edificacions. Els solars són els següents:

  • Carrer de Cristòfor Colom, 8: solar de propietat municipal de 277 m2 on ja s'han edificat 14 habitatges.
  • Carrer de Teià, 5-9: solar de propietat municipal de 649 m2, on ja s'han edificat 23 habitatges.
  • Carrer de Carlemany, 6-2: inclou una parcel·la de propietat municipal i una altra propietat de l'empresa municipal d'urbanisme PUMSA. La superfície total de l'àmbit és de 936 m2 i s'hi preveu la construcció de 30 habitatges.
  • Carrer de València, 92: solar de propietat municipal de 419 m2, on ja s'han edificat 26 habitatges.
  • Solar ubicat al carrer de Marià Fortuny, cantonada amb el carrer de Pedro Antoni de Alarcón: solar de propietat municipal de 573 m2. Es preveu la construcció de 30 habitatges.
  • Carrer de Vasco Núñez de Balboa, 12: solar de propietat municipal de 858 m2. Es preveu la construcció de 16 habitatges.
  • Solar ubicat a la riera de Figuera Major, entre els carrers de Josep Maria de Segarra i de Joan Oliver: solar de propietat municipal de 3.378 m2. Es preveu la construcció de 90 habitatges.

La modificació del Pla General es sotmetrà a un període d'informació pública, durant el qual els interessats poden presentar al·legacions, previ a l'aprovació provisional. L'aprovació definitiva correspondrà al conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.