Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament enderrocarà dos habitatges del carrer de Sant Antoni per ampliar el carrer de Damià Campeny

Escoltar

L'Ajuntament enderrocarà dos habitatges del carrer de Sant Antoni per ampliar el carrer de Damià Campeny

La Junta de Govern Local va aprovar el passat dilluns, 6 de febrer, el projecte de reurbanització del carrer de Damià Campeny, que suposarà l'ampliació del vial fins al carrer de Sant Antoni. Per dur a terme l'ampliació del carrer de Damià Campeny l'Ajuntament haurà d'enderrocar dos habitatges de propietat municipal.

Enderroc dels habitatges

La Junta de Govern va aprovar inicialment el passat 23 de gener el projecte d'enderroc dels dos habitatges del carrer de Sant Antoni, que permetrà que el carrer de Damià Campeny, perpendicular a l'anterior, quedi obert en tot el seu traçat.

Els habitatges afectats estan situats als números 58 i 60 del carrer de Sant Antoni. Els dos immobles tenen més de 80 anys d'antiguitat i són de propietat municipal.

L'habitatge ubicat al número 58 consta de planta baixa i primer pis, a més d'una edificació auxiliar a la planta baixa. Per la seva banda, l'habitatge ubicat al número 60 consta de planta baixa, primer pis i golfes, a més d'una edificació auxiliar de planta baixa i pis.

L'enderroc afectarà a una superfície total edificada de 640,60 m2 Els treballs de demolició tenen un pressupost de 55.731 euros i un termini d'execució de 2 mesos.

Reurbanització del carrer

Tan bon punt finalitzi l'enderroc dels habitatges, l'Ajuntament té previst iniciar la reurbanització del carrer de Damià Campeny, en el tram comprès entre els carrers de Jaume Balmes i de Sant Antoni. La superfície total a urbanitzar és de 1.100 m2: el tram del carrer que s'urbanitzarà té una llargària de 110 metres i una amplada de 10 metres.

Al paviment del carrer es diferenciarà la calçada, l'aparcament i les voreres. La calçada es pavimentarà amb aglomerat asfàltic en calent, la zona d'aparcament amb llamborda de formigó colorejat i les voreres amb peça de morter de ciment.

L'enllumenat públic es renovarà i s'ampliarà el número de punts de llum, que estaran muntats en columnes de 4 metres d'alçada. Els fanals es col·locaran a un sol costat del carrer, situats entre els arbres i amb una separació de 12 metres entre ells.

Es preveu el condicionament de les línies elèctriques i el soterrament dels encreuaments aeris de les línies de telefonia.

Pel que fa a la xarxa de clavegueram, està previst la realització d'un nou col·lector d'aigües pluvials, amb tub de PVC, que unirà els col·lectors dels carrers de Sant Antoni i de Jaume Balmes. També es renovaran els embornals i escomeses existents.

Es preveu, així mateix, la renovació i ampliació de la xarxa d'aigua potable per part de l'empresa municipal Aigües de Mataró SA.

Pel que fa el mobiliari urbà, es reposarà la senyalització de trànsit i es col·locaran papereres.

El projecte preveu que les obres de reurbanització, pressupostades en 149.362 euros, tinguin una durada de 3 mesos.

Abans no comencin les obres, tant el projecte d'enderroc dels edificis com el projecte de reurbanització han de superar els tràmits d'exposició pública, licitació i adjudicació.